Ajuda

Per poder presentar documents firmats és necessari que el document estigui signat amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital qualificat o reconegut admès per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). Heu de signar el document i enviar-lo (recomanat Adobe Acrobat Reader).
En cas de no saber com fer-ho, podeu veure un tutorial fent clic aquí.

Formulari de presentació

Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci d'incoació de l'expedient d'expropiació per l'execució del Projecte constructiu "Itinerari de vianants a la carretera BV-2002 des del camí dels cavallers fins a la rotonda d'accés a l'estació de FFGC. TM Santa Coloma de Cervelló".
Diputació de Barcelona
Publicitat institucional
2017/0002050. PO_1408
Serveis
Contracte basat en acord marc
18/10/2021 12:00:00
Català
La licitació no es troba a la fase d'anunci de licitació o s'ha anul·lat l'expedient. Per aquest motiu no és possible presentar una oferta.