Ajuda

Per poder presentar documents firmats és necessari que el document estigui signat amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital qualificat o reconegut admès per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). Heu de signar el document i enviar-lo (recomanat Adobe Acrobat Reader).
En cas de no saber com fer-ho, podeu veure un tutorial fent clic aquí.

Formulari de presentació

Contractació basada del subministrament de personalització dels suports sense contacte per als títols socials i ambientals de l'AMB, dividit en dos lots (901653/21)
Àrea Metropolitana de Barcelona
901653/21
Subministraments
Contracte basat en acord marc
06/09/2021 14:00:00
Català
La licitació no es troba a la fase d'anunci de licitació o s'ha anul·lat l'expedient. Per aquest motiu no és possible presentar una oferta.