Ajuda

Per poder presentar documents firmats és necessari que el document estigui signat amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital qualificat o reconegut admès per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). Heu de signar el document i enviar-lo (recomanat Adobe Acrobat Reader).
En cas de no saber com fer-ho, podeu veure un tutorial fent clic aquí.

Formulari de presentació

SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ AMB PALA EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (Exp. 2020/4499)
Ajuntament de Cardedeu
2020/4499
Subministraments
Obert
12/04/2021 14:00:00
Català
La licitació no es troba a la fase d'anunci de licitació o s'ha anul·lat l'expedient. Per aquest motiu no és possible presentar una oferta.