Ajuda

Per poder presentar documents firmats és necessari que el document estigui signat amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital qualificat o reconegut admès per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). Heu de signar el document i enviar-lo (recomanat Adobe Acrobat Reader).
En cas de no saber com fer-ho, podeu veure un tutorial fent clic aquí.

Formulari de presentació

Subministrament i instal·lació de xarxes d'àrea local (LAN) a centres educatius
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
CTTI-2020-249
Subministraments
Negociat sense publicitat
17/09/2020 11:10:00
Català
La licitació no es troba a la fase d'anunci de licitació o s'ha anul·lat l'expedient. Per aquest motiu no és possible presentar una oferta.