Ajuda

Per poder presentar documents firmats és necessari que el document estigui signat amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital qualificat o reconegut admès per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). Heu de signar el document i enviar-lo (recomanat Adobe Acrobat Reader).
En cas de no saber com fer-ho, podeu veure un tutorial fent clic aquí.

Formulari de presentació

EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE L'OBRA CIVIL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE RADAR PER AL CONTROL DE VELOCITAT DE VEHICLES, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION EU.
Ajuntament de Viladecans
AEP/ASG/Contractació/2022/64 - 5/2022/COBR
Obres
Obert
28/10/2022 14:00:00
Català
La licitació no es troba a la fase d'anunci de licitació o s'ha anul·lat l'expedient. Per aquest motiu no és possible presentar una oferta.