Ajuda

Per poder presentar documents firmats és necessari que el document estigui signat amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital qualificat o reconegut admès per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). Heu de signar el document i enviar-lo (recomanat Adobe Acrobat Reader).
En cas de no saber com fer-ho, podeu veure un tutorial fent clic aquí.

Formulari de presentació

Servei de visites guiades a les instal·lacions de tractament d'aigua del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona per al curs 2022-2023
Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
Servei de Contractació i Compra Pública
2022/472
Serveis
Contracte menor
29/09/2022 14:00:00
Català
La licitació no es troba a la fase d'anunci de licitació o s'ha anul·lat l'expedient. Per aquest motiu no és possible presentar una oferta.