Ajuda

Per poder presentar documents firmats és necessari que el document estigui signat amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital qualificat o reconegut admès per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). Heu de signar el document i enviar-lo (recomanat Adobe Acrobat Reader).
En cas de no saber com fer-ho, podeu veure un tutorial fent clic aquí.

Formulari de presentació

Contracte Menor SERVEIS DE PUNTS LILA PER A LES ACTIVITATS D'OCI PREVISTES PER A LA FESTES DE CASTELLDEFELS EN EL PERIODE DE JULIOL ¿DESEMBRE 2022 (FESTA MAJOR ESTIU, FESTA MAJOR HIVERN, ALTRES ACTIVITATS D'OCI EN ESPAIS PÚBLICS)
Ajuntament de Castelldefels
Salut i Consum
IGU 2022/13669
Serveis
Contracte menor
21/07/2022 14:00:00
Català
La licitació no es troba a la fase d'anunci de licitació o s'ha anul·lat l'expedient. Per aquest motiu no és possible presentar una oferta.