Formulari d'inscripció

Subministraments amb mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient, de productes i material de neteja per a les diferents instal·lacions i dependències de la Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR
Diputació de Barcelona
Secció de Publicitat i Licitació
2019/0015824.1
Subministraments
Obert
24/02/2022 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.