Formulari d'inscripció

SECOMSA: Subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat rènting o lloguer operatiu, sense opció de compra, de dos camions recol·lectors de 7 m3 i de tres camions recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21 m3 per al CPI
Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)
CO 20/2021
Subministraments
Obert
21/01/2022 14:30:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.