Formulari d'inscripció

Plec de clàusules administrtatives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte especial de gestió i d'explotació de l'Hostal i Bar-Restaurant del centre d'acollida Montsec- Llimiana
Ajuntament de Llimiana
58/2021/A
Concessió de serveis
Obert
12/11/2021 11:59:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.