Formulari d'inscripció

CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES I EL SEU SISTEMA DE TELEGESTIÓ, DELS APARELLS ELEVADORS I PLATAFORMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DE LA CIUTAT DE VILADECANS.
Ajuntament de Viladecans
AEP/ASG/Contractació/2020/36 bis - 64/2020/CSERV
Serveis
Obert
24/11/2021 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.