Formulari d'inscripció

Expedient 9037/2021 Contractació dels serveis d'actualització de l'anàlisi previ de l'estat actual de la urbanització dels carrers del municipi de Salou, redacció dels projectes executius d'obres, la direcció facultativa de les obres que s'adjudiquin i la coordinació de la seguretat i salut durant la seva execució
Ajuntament de Salou
9037/2021
Serveis
Obert
08/11/2021 23:59:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.