Formulari d'inscripció

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu "Millora de característiques superficials i reestudi de secció transversal a la C-14 del PK 20+830 al 35+000. Alcover - Montblanc". Clau: PC-CIT-21036
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Infraestructures.cat
PC. PC-CIT-21036
Serveis
Obert
16/11/2021 10:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.