Formulari d'inscripció

Concessió de llicència d'ocupació temporal de la via pública destinada a la venda no sedentària d'alimentació i altres productes, en camions, fook trucks, remolcs i/o modalitats similars.
Ajuntament de Ripoll
04.04.1599 1/2021
Altra legislació sectorial
Obert
06/08/2021 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.