Formulari d'inscripció

PROJECTE TÈCNIC GLOBAL DEL PLA D'ACCIÓ DELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA: OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL DEL MARGE ESQUERRA DEL RIU RIPOLL, FASE II
Ajuntament de Ripollet
2020/6966
Obres
Obert
10/06/2021 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.