Formulari d'inscripció

Contracte mixt del subministrament, instal·lació i manteniment de punt d'accés en l'àmbit del projecte Wifi4EU a adjudicar mitjançant procediment obert simplificat abreujat
Ajuntament de Cassà de la Selva
X2021001068
Subministraments
Obert
25/05/2021 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.