Formulari d'inscripció

Servei d'acompanyament hospitalari d'infants i adolescents tutelats per la DGAIA, residents en centres residencials propis i concertats sota la guarda del/de la seu/va director/a i d'infants, dels quals, malgrat no tenir-ne la tutela, la DGAIA ho consideri oportú, atesos els indicadors de desemparament que presenten (BE-2021-1949)
Departament de Drets Socials
BE-2021-1949
Serveis
Obert
28/06/2021 12:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.