Formulari d'inscripció

Obres de Substitució de la coberta, del reforç i la consolidació estructural, l'estintolament i l'enderroc d'envans al Palau dels Comtes de Centelles. Fase 1
Ajuntament de Centelles
1384-0001/2021.
Obres
Obert
20/05/2021 23:59:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.