Formulari d'inscripció

SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES I DEPENDÈNCIES DE L'ÀREA DE SERVEIS GENERALS, DE L'OFICINA VILAWAT I DEL MUSEU DE CA N'AMAT DE VILADECANS AMB PERSONAL AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (CONTRACTE RESERVAT (segons la disposició addicional quarta de la LCSP)).
Ajuntament de Viladecans
AEP/ASG/Contractació/2021/13 - 9/2021/CSERV
Serveis
Obert
26/05/2021 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.