Formulari d'inscripció

CDIAP ALTA RIBAGORÇA - Contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmica més avantatjosa varis criteris d'adjudicació, del servei de Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l'Alta Ribagorça
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
CDIAP ALTA RIBAGORÇA
Serveis
Obert
24/03/2021 23:59:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.