Formulari d'inscripció

Servei de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l'Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova del Camí
CS/2020020
Serveis
Obert
15/10/2020 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.