Formulari d'inscripció

Contractació del servei de conservació, manteniment i neteja de vies públiques i d'espais verds públics de Vilablareix, per procediment obert, tramitació ordinària, reservat a Centres Especials de Treball d'iniciativa social.
Ajuntament de Vilablareix
3/2020
Serveis
Obert
09/10/2020 23:59:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.