Formulari d'inscripció

Contracte de servei d'acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD)
Departament de Justícia
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
JU-2020-198
Serveis
Obert
22/10/2020 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.