Formulari d'inscripció

SERVEI D'ASSITÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL NOU VIAL DE CONNEXIÓ DE SANT QUINTÍ DEL RECINTE DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
LICFP 19/80
Serveis
Obert
25/10/2019 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.