Formulari d'inscripció

Servei de traducció de textos per al Gabinet de Seguretat de la Direcció General d'Administració i Seguretat (DGAS) i per al Gabinet Tècnic de la Secretaria General (SG), ambdós del Departament d'Interior, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques
Departament d'Interior
IT-2019-20106
Serveis
Obert
06/06/2019 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.