Formulari d'inscripció

Contracte de servei d'assessorament tècnic i urbanístic per a diferents estudis de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.
Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL
CON-PO 04/2019
Serveis
Obert
27/02/2019 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.