Formulari d'inscripció

Contracte de serveis per l'assistència tècnica per la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció facultativa d'adequació del projecte d'obra RAM de reparació de façanes i voladius de l'edifici judicial de Girona. Clau: JVX-18293
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Infraestructures.cat
PE+DF. JVX-18293
Serveis
Obert
28/02/2019 13:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.