Formulari d'inscripció

Contracte de servei de neteja de la residència per a gent gran, la residència assistida i centre de dia, i la unitat de convivència d'Esparreguera, Can Comelles, centre gestionat per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.
Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL
CON-PO 11/2018
Serveis
Obert
19/10/2018 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.