Formulari d'inscripció

ECO 20/18 SE Realització dels treballs d'auditoria de comptes anuals dels exercicis financers 2018, 2019 i 2020 de diverses entitats públiques participades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant contractació conjunta
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
ECO 20/18 SE
Serveis
Obert
01/08/2018 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.