Formulari d'inscripció

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I PLEC TÈCNIC QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I CALÇAT LABORAL PER AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT
Ajuntament de Calafell
AJUNTAMENT DE CALAFELL
34_2022-CNT
Subministraments
Obert
11/10/2022 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.