Formulari d'inscripció

Servei d'us d'una plataforma digital certificada com a producte sanitari que permeti el disseny, seguiment i anàlisi de programes d'exercici físic terapèutic per a la rehabilitació física, incloent programes per l'àrea de logopèdia (CSI2022069S)
Consorci Sanitari Integral
CSI2022069S
Serveis
Obert
10/10/2022 14:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.