Formulari d'inscripció

CONTRACTE D'OBRES PROJECTE D'INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM COL.LECTIU DE 100kW SOBRE LA COBERTA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE MASQUEF
Ajuntament de Masquefa
Contractació
X2022001870
Obres
Obert
18/07/2022 23:30:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.