Formulari d'inscripció

Aprovar l'obertura de l'expedient de contractació dels serveis de manteniment normatiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments municipals, mitjançant procediment obert simplificat-sumari.
Ajuntament de Breda
X2022000401
Serveis
Obert
01/06/2022 00:00:00
Català
Carregant...
No us podeu inscriure en aquesta oferta ja que ha finalitzat el termini de presentació d'ofertes.