Com presentar una oferta amb sobre Digital

El Sobre Digital és una eina de licitació electrònica, integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que permet la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura.

En els apartats següents trobareu materials d'ajuda i licitacions per fer proves:

Documentació i Vídeo

Qüestions tècniques

Licitacions de prova

Suport a licitacions

Poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació que fa la licitació
(adreça assenyalada als plecs o al perfil de contractant de l'entitat)