Com presentar una oferta amb sobre Digital

El Sobre Digital és una eina de licitació electrònica, integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que permet la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura.

En els apartats següents trobareu materials d'ajuda i licitacions per fer proves:

Documentació i Vídeo

Qüestions tècniques

Licitacions de prova

Suport a licitacions amb Sobre Digital d'entitats de l'Administració local (ajuntaments, diputacions provincials, etc.) o universitats.

Obrir petició al Consorci AOC


Suport a licitacions amb Sobre Digital dels departaments i sector públic de la Generalitat de Catalunya, institucions i òrgans estatutaris i altres ens.

Adreça electrònica: sau.tic@gencat.cat
(assumpte "Sobre Digital")
Tel: 902 88 44 88 ext. 31