Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractacion Publica

 

Cercaire d'expedients

Document d'ajuda

Includir publicacions dera Plataforma de Contractacion der Estat

Cèrca auançada

19/45: Acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis d'implantació de XATBOT i assistents virtuals
Esmendat en data: 28/01/20 12:30 h
Licitació per a l'adjudicació del contracte per a la prestació del servei per a la dinamització del Casal de Joves i el Servei d'Informació Juvenil.
Data de publicacion: 28/01/20 12:30 h
Subministrament d'equipament electromèdic en règim d'arrendament per a les unitats ERI
Data de publicacion: 28/01/20 12:30 h
SECOMSA: Prestació del servei per a realitzar la campanya per al foment de recollida selectiva de Cambrils
Data de publicacion: 28/01/20 12:00 h
LICITACIÓ - CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L'ÚS I EXPLOTACIÓ DEL BAR CAFETERIA DEL PARC DE L'ARBREDA, DEL MUNICIPI DE BEGUR
Data de publicacion: 28/01/20 12:00 h
LICITACIÓ - CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L'ÚS I EXPLOTACIÓ DEL BAR CAFETERIA DEL CENTRE POLIVALENT D'ESCLANYÀ, DEL MUNICIPI DE BEGUR
Data de publicacion: 28/01/20 12:00 h
Obres de substitució dels embornals deficients sobre la xarxa de clavegueram municipal a l'àmbit del barri de La Granja
Data de publicacion: 28/01/20 12:00 h
Servei de Rentavaixelles, jardineria i neteja de patis, jardins i zones exteriors de l'IAS (Institut d'Assistència Sanitària) en contractació reservada (disposició adicional quarta LCSP)
Data de publicacion: 28/01/20 12:00 h
OBRES DE REFORMA INTERIOR D'UN EDIFICI ENTRE MITGERES PER A LA CREACIÓ DE 3 APARTAMENTS D'EMERGÈNCIA, SITUADA AL CARRER DEL CARME, 12
Esmendat en data: 28/01/20 11:40 h
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE/DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE LA MUSEOGRAFIA, I INSTAL·LACIÓ/DESINSTAL·LACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXPOSICIÓ "ISIDRE NONELL, ENTRE TRADICIONS"
Esmendat en data: 28/01/20 11:40 h
Avís legau  |  Sus eth web  |  © Generalitat de Catalunya