Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ COMPLERTA DE L'EDIFICI D'HABITATGES PLURIFAMILIAR SITUAT AL CARRER OLIVERES NÚMERO 13-15
Publication date: 21/10/20 14:20 h
CONTRACTE DE SERVEIS UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS 2021
Publication date: 21/10/20 14:00 h
Contracte de subministrament de material per a l'execució del Programa de Pobresa Energètica
Publication date: 21/10/20 10:50 h
Contracte de subministrament de material de formació i d'oci per als centres educatius de justícia juvenil
Publication date: 20/10/20 11:00 h
Instal·lació, arrendament i manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto rentables al Districte de Ciutat Vella
Publication date: 19/10/20 08:10 h
ACORD MARC AMB UN ÚNIC ADJUDICATARI PER A CADA LOT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ A LA COMARCA DEL GIRONÈS
Publication date: 19/10/20 08:00 h
Servei de consultoria i suport en software de gestió d'intel.ligència de negoci - bussines intelligence (BI), basat en Qlik Sense
Corrected on: 16/10/20 10:23 h
Subministrament de llicències del software Qlik Sense Enterprise i de Qlik Analytics Platform
Publication date: 16/10/20 10:20 h
Subministrament de dos sistemes d'alimentació ininterrompuda i bateries, i desballestament d'altre equipament fora d'ús
Publication date: 09/10/20 19:30 h
Serveis de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals del'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona (IMI)
Publication date: 08/10/20 10:00 h
CONTRACTE MIXT MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA I REDUCCIO EMISSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Publication date: 21/10/20 19:05 h
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció facultativa de les obres de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d'Ebre. Clau: CMB-20250
Corrected on: 21/10/20 18:31 h
CONTRACTE DE SERVEI DE REVISIÓ BIANUAL NORMATIVA (inspecció segons reglament i normativa vigent del departament d'Indústria per part d'una entitat col·laboradora de l'administració) DELS APARELLS ELEVADORS DE DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS I DE LA VIA PUBLICA, SEGONS REGLAMENT I NORMATIVA VIGENT
Publication date: 21/10/20 18:30 h
Servei de neteja de l'Institut Mediterrània
Publication date: 21/10/20 18:30 h
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció dels estudis previs d'intervenció arqueològica subsidiària de la transformació de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: E1. HTT-16208
Corrected on: 21/10/20 18:14 h
Servei de neteja de l'Institut Fontanelles
Publication date: 21/10/20 18:00 h
Contracte de serveis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra "Construcció de l'Arxiu comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques"
Corrected on: 21/10/20 17:43 h
Servei de neteja de l'Institut Andreu Nin
Publication date: 21/10/20 17:30 h
Prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació dels residus del grup I, II, III i IV de la Universitat de Girona - Exp. 010/20.SV
Publication date: 21/10/20 16:45 h
Contractació obres de manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana
Corrected on: 21/10/20 16:24 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya