Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Avís

IINCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ ENTRE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (PSCP) I LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE L'ESTAT (PLACSP) JA ESTÀ RESOLTA. LES PUBLICACIONS DE LA PSCP S'ESTAN ENVIANT CORRECTAMENT A LA PLACSP.

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Servei d'agència de viatges, per atendre les necessitats de transport, certàmens, activitats de promoció i protocol institucional del Consell Català de l'Esport, durant el 2020.
Publication date: 04/06/20 14:00 h
Servei de pintat i repintat de la senyalització viària horitzontal
Publication date: 03/06/20 16:15 h
Serveis de disseny, construcció, decoració, muntatge i desmuntatge, així com, transport i supervisió dels estands a les Fires de Turisme que l'Agència Catalana de Turisme utilitzarà al 2021
Publication date: 03/06/20 12:20 h
Servei d'assessoria i control de qualitat dels continguts textuals presents a la BBDD d'InfoTur
Publication date: 03/06/20 11:30 h
Servei de producció i post producció d'un vídeo de la campanya de publicitat Grand Tour de Catalunya
Publication date: 03/06/20 11:30 h
Serveis de suport en l'assessorament tècnic per al desenvolupament i l'execució del Pla d'Accions Integral anual
Publication date: 03/06/20 11:30 h
Serveis per l'assessorament, el desenvolupament i l'execució del Social Media Plan i més concretament de la gestió de les xarxes socials de Catalunya Experience pel mercat que correspongui segons el lot
Publication date: 03/06/20 11:30 h
20200541_SERVEIS DE CODIFICACIÓ D'ALTES MÈDIQUES HOSPITALÀRIES D'AGUTS (CIM-10-MC/SCP)
Publication date: 02/06/20 19:45 h
SUBMINISTRAMENT D'UNA PLATAFORMA DE CRIBRATGE (SCREENING) DE COMPOSTOS
Publication date: 02/06/20 19:10 h
SUBMINISTRAMENT D'UN ROBOT MANIPULADOR DE LÍQUIDS
Publication date: 02/06/20 19:10 h
SERVEI DE DISSENY, PRODUCCIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS DE LLEURE, CULTURALS, ESPORTIVES I COMUNITÀRIES DINS EL PROGRAMA DE CULTURA I OCI "ESTIU AL BARRI" AL BARRI BESÒS-MARESME I LA PRODUCCIÓ I EL SEGUIMENT DE "L'ESTIU JOVE A LA VERNEDA" AL BARRI DE LA VERNEDA-LA PAU DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AIXÍ COM PER AL FOMENT DE L'EFICIÈNCIA SOCIAL
Corrected on: 05/06/20 22:30 h
Auditoria energètica segons RD 56/2016
Corrected on: 05/06/20 18:00 h
611_2020_039_OBRES RELATIVES A L'AMPLIACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC PER DESTINAR-HO A LA REOBERTURA DE LES TERRASSES, AMB OCASIÓ DE LA FELXIBILITZACIÓ DE LES RESTRICCIONS ESTABLERTES AMB LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA. LOTS 1 AL 10.
Publication date: 05/06/20 17:59 h
2020/57 Obres de substitució d'una planta refredadora de l'annex 1 de l'edifici B de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona
Publication date: 05/06/20 17:35 h
Servicio de prevención ajeno y coordinación de actividadesempresariales (CAE) para el Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UABUB CRAG en el parque científico de la UAB en Bellaterra
Publication date: 05/06/20 17:15 h
Servei d'Atenció a Domicili
Publication date: 05/06/20 17:00 h
Contractació de serveis d'assessorament pel redisseny dela web de l'Ajuntament d'Alfarràs, la vinculació, realització de millores, supervisió i manteniment de la web municipal
Publication date: 05/06/20 17:00 h
CONTRACTE PER ALS SERVEIS DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DE LES ZONES VERDES, ESPAIS ENJARDINATS I ALTRES ESPAIS PÚBLICS, DE LA ZONA EST I LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Publication date: 05/06/20 16:55 h
Servei de Direcció Artística del Mercat de Música Viva de Vic
Publication date: 05/06/20 16:30 h
LICITACIO DEL CONTRACTE DE DIRECCIÓ FACULTATIVA I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D'ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D'AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS ELS PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES A SANT QUIRZE SAFAJA
Publication date: 05/06/20 16:30 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya