Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ EN PROCEDIMENTS GENERALS:TALLES,LLENÇOLS,FUNDES,PROTECTORS I DAVANTALS
Corrected on: 28/01/20 10:15 h
Nou pou d'abastament d'aigua potable a Valldeperes",
Publication date: 28/01/20 10:15 h
PRESTACIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE AVARADA I REPARACIÓ D'EMBARCACIONS AL PORT ESPORTIU DE MATARÓ
Corrected on: 28/01/20 10:10 h
REMODELACIO DE LA ZONA COMERCIAL DEL PORT DE MATARÓ
Corrected on: 28/01/20 10:05 h
Servei de Manteniment Preventiu i Normatiu de les instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària per al control i prevenció contra el risc de la legionel·losi de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Publication date: 28/01/20 10:00 h
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de concessió de serveis destinats a l'explotació del bar de les piscines municipals de l'EMD de Raimat
Publication date: 28/01/20 09:22 h
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per la planificació de la gestió la campanya 2020-2021 en les finques de compensació de l'àmbit del Regadiu Segarra-Garrigues. Clau: E5-MA-20900
Publication date: 28/01/20 09:20 h
Llicència d'ocupació temporal per a l'explotació de l'espai de fisioteràpia del Centre Integral d'Esport i Salut de Martorell
Publication date: 28/01/20 08:30 h
1049/2019 Tractament arxivístic de fons històrics propietat de l'Ajuntament de Sabadell
Publication date: 28/01/20 08:00 h
1031/2019 Instal·lació, millora i senyalització dels aparcaments de bicicleta en l'espai públic
Publication date: 28/01/20 08:00 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya