Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Contractació del contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta esporàdica d'una caldera de biomassa i xarxa de calor en edificis de titularitat municipal dels municipis de la Cellera de Ter i de Quart,beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Corrected on: 29/09/20 21:40 h
Contractació del subministrament d'arbrat de clima fred, arbrat de clima càlid i palmàcies amb mesures de contractació pública sostenibles
Publication date: 29/09/20 21:35 h
Acord marc del subministrament d¿heparines de baix pes molecular (bemiparina, enoxaparina)
Publication date: 29/09/20 21:20 h
Contracte de servei del subministrament de fonts d'aigua purificada connectades a la xarxa per l'edifici de l'Institut de Formació Contínua-IL3 de la Universitat de Barcelona.
Publication date: 29/09/20 19:00 h
Obres adequació escales per llicència d'activitat en el CAP Manso de la GTBCN
Publication date: 29/09/20 18:05 h
2020RRHH262CA-Servei de verificació de la Memòria de Sostenibilitat, EINF individual i EINF consolidat de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i la verificació de la informació no financera de les empreses del Grup BSM.
Publication date: 29/09/20 18:05 h
Subministrament i transport de productes químics per al tractament de les aigües de les instal·lacions esportives municipals gestionades per la Regidoria d'Esports.
Publication date: 29/09/20 18:00 h
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ INTEGRAL DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA O SISTEMA DE RECOLLIDA MÉS ÒPTIMA A LA COMARCA DE L'URGELL
Publication date: 29/09/20 18:00 h
Manteniment integral del sistema d'informació geogràfica de gestió de la Xarxa d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (SIGEP)
Publication date: 29/09/20 17:42 h
Subministrament d'un sistema de descontaminació de sales air-locks d'intercanvi entre espais, i altres volums per vapors de peròxid de di-hidrogen per a l'IRTA CReSA
Publication date: 29/09/20 17:30 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya