Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

OBRES D'INSTAL.LACIO ESCALES VERTICALS D'ACCES DE PRFV A LES PASSAREL.LES DE MANTENIMENT AL MERCAT DE LA BOQUERIA
Publication date: 15/07/19 14:30 h
GESTIÓ DEL CENTRE D'ALLOTJAMENT FAMILIAR TEMPORAL ADREÇAT A FAMÍLIES VULNERABLES AFECTADES PER LA PÈRDUA O MANCA D'HABITATGE I EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Publication date: 13/07/19 16:00 h
SERVEI D'ACOLLIMENT CENTRE RESIDENCIAL D'INSERCIÓ MASIA CAN PLANAS PER A PERSONES SENSE LLAR O EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ RESIDENCIAL I EL FOMENT DE LA SEVA INSERCIÓ SOCIAL AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Publication date: 13/07/19 16:00 h
GESTIÓ D'UN CENTRE AMB 12 PISOS D'INCLUSIÓ ADREÇAT A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE GREU VULNERABILITAT AFECTADES PER LA PÈRDUA O MANCA D'HABITATGE AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Publication date: 13/07/19 16:00 h
I19.0014CH - Producció d'una vacuna VIH per tastar la seva toxicitat en ratolins i posteriorment fabricar-la per l'estudi en humans, en condicions GMP
Publication date: 11/07/19 11:10 h
Obres per a la conversió de casc antic de Pallejà en zona peatonal
Publication date: 10/07/19 12:00 h
Contracte del servei públic de transport col·lectiu de viatgers a l'àmbit urbà de Tordera
Corrected on: 10/07/19 11:10 h
IMPLANTS VASCULARS _ 20SM0052
Publication date: 10/07/19 10:15 h
Contracte de gestió integral de 5 recursos de teatre per als centres educatius participants en el programa Sigues tu (pm08)
Publication date: 09/07/19 09:00 h
Pavimentació asfàltica2019
Publication date: 08/07/19 13:05 h
Servei d'ús d'equips de radiologia destinats a les unitats de radiodiagnòstics de varis centres d'Atenció Primària i Hospitals de l'Institut Català de la Salut.
Corrected on: 16/07/19 10:00 h
Obres de Reforma Interior de l'anomenada Sala Ciutat a la planta baixa de l'edifici vell de l'Ajuntament de Barcelona.
Publication date: 16/07/19 10:00 h
Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l'equipament dental amb llurs complements i de l'equipament electromèdic dels centres de salut de l'Àmbit Girona
Publication date: 16/07/19 09:45 h
SUTURA MECÀNICA, INSTRUMENTAL ENDOCIRURGIA I FILS DE SUTURA_19SM0114P
Publication date: 16/07/19 09:30 h
Subministrament de les insígnies i altres guardons que el Departamentd d'Interior atorgarà en la 7a edició del Dia Català de la Seguretat Privada
Publication date: 16/07/19 09:00 h
Obres per la construcció d'ina central de cogeneració per la valorització del biogàs procedent de la digestió dels llots de l'EDAR de Vilafranca del Penedès
Publication date: 16/07/19 09:00 h
Servei de manteniment i recepció del centre de futbol municipal PAco Navarro
Corrected on: 16/07/19 08:46 h
Creació de continguts de caràcter publicitari de les diferents planificacions de mitjans de les campanyes de publicitat del 2019
Publication date: 16/07/19 08:45 h
Subministrament i instal·lacions de tanques per als esdeveniments culturals: Festa dels Tres Tombs i Cavalcada de Reis
Corrected on: 16/07/19 08:42 h
Expedient 6828/2019 contracte menor d'obres de desmuntatge i muntatge de mampares i instal·lació de separació de vidre a l'edifici de l'Ajuntament
Publication date: 16/07/19 08:35 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya