Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Avís

It is communicated that, temporarily, publications prior to 2019 are not accessible from the Portal of the Public Procurement Services Platform. In case that it is necessary to have any of these publications, it must be requested to the contracting body that has made the publication.

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Subministrament, mitjançant arrendament amb opció de compra, de la infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els centres de processament de dades (CPD) interconnectats amb fibra òptica fosca
Publication date: 11/05/21 10:30 h
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CASA ECOLÒGICA DE LA FATARELLA
Publication date: 11/05/21 08:00 h
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE LES INSTAL·LACIONS DEL BAR DEL CASAL DE LA VILA
Publication date: 11/05/21 08:00 h
Contracte d'obres execució projecte de renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable del carrer del Pont
Publication date: 07/05/21 13:30 h
Contracte d'obres execució projecte de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Congost
Publication date: 07/05/21 13:00 h
Servei de retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua, així com la custodia, gestió i cobrament al dipòsit municipal de vehicles
Publication date: 07/05/21 12:00 h
Subministrament temporal i compartit d'un vehicle elèctric
Publication date: 07/05/21 08:00 h
Contracte de serveis per a la gestió del servei d'habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu adreçat a persones sense sostre i/o en situació d'exclusió social greu, amb mesures de contractació pública sostenible (3lots).
Publication date: 06/05/21 15:25 h
Medicaments exclusius_21SMA02P
Publication date: 06/05/21 13:00 h
Servei d'acompanyament hospitalari d'infants i adolescents tutelats per la DGAIA, residents en centres residencials propis i concertats sota la guarda del/de la seu/va director/a i d'infants, dels quals, malgrat no tenir-ne la tutela, la DGAIA ho consideri oportú, atesos els indicadors de desemparament que presenten (BE-2021-1949)
Publication date: 06/05/21 11:30 h
Portes motoritzades de FMB
Corrected on: 11/05/21 21:00 h
SERVEI DE PROMOCIÓ DELS PROGRAMES FORMATIUS I CAPTACIÓ DE LEADS EN PORTALS VERTICALS DE FORMACIÓ DELS MERCATS NACIONAL I INTERNACIONAL PER LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Publication date: 11/05/21 20:00 h
Contracte dels serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior Execució de les obres de la nova cuina en el Centre Penitenciari de Brians 1. Clau: JVX-21213
Publication date: 11/05/21 20:00 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ, CONTROL I VIGILÀNCIA DE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA AMB LIMITACIÓ HORÀRIA
Corrected on: 11/05/21 19:35 h
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Publication date: 11/05/21 18:00 h
Subministrament de testos de detecció genètica per l'anàlisi de mutacions mitjançant tecnologia de seqüenciació massiva per a l'Institut Català d'Oncologia
Publication date: 11/05/21 18:00 h
Execució de les obres d'adequació del projecte d'obra RAM Reforma Interior de l'Edifici Judicial del carrer Prim, Badalona. Clau: JJB-15301.A
Publication date: 11/05/21 18:00 h
Millora de l'eficiència de la xarxa municipal d'aigua potable. Telecontrol
Publication date: 11/05/21 16:10 h
LICITACO OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA VIA CICLISTA ALS POÍGONS LA CABRA I MAS GALÍ
Publication date: 11/05/21 16:00 h
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA BUFANT A L'EDAR DE TARRAGONA
Publication date: 11/05/21 16:00 h
Legal notice  |  About the website  |  Accessibility  |  Data protection  |  © Generalitat de Catalunya