Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Adquisició llicències de programari d'arxivat de dades estructurades com a via estàndard d'eliminació d'aplicacions obsoletes i pel decomisat d'un conjunt d'aplicacions de l'Institut Municipal d'Informàtica
Publication date: 11/12/17 10:00 h
Alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera
Publication date: 04/12/17 09:50 h
Servei de missatgeria
Publication date: 23/11/17 17:44 h
Serveis informàtics per a la construcció de nous Sistemes d'Informació de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona
Publication date: 23/11/17 14:30 h
Consulta oberta al mercat per a la compra d'un equip de digestió anaeròbia de bioresidus municipals
Corrected on: 23/11/17 12:40 h
Serveis de Manteniment i Evolució d'aplicacions informàtiques (AM) referents a la tramitació telemàtica de l'Ajuntament de Barcelona
Publication date: 17/11/17 15:30 h
CTTE308 Subministrament i muntatge dels bypass de electrofiltres ubicats a la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià del Besòs.
Publication date: 14/11/17 11:25 h
Subministrament de material de cures: equips per la teràpia de pressió negativa d'ús general
Publication date: 13/11/17 15:20 h
Subministrament de material de protecció, guants i altre material de protecció d'ús general
Publication date: 13/11/17 15:10 h
Serveis de Manteniment i Evolució d'aplicacions informàtiques (AM) de la Gerència de Recursos (J2EE) de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible
Publication date: 13/11/17 14:00 h
Contractació de la prestació del servei de conservació de la jardineria del Parc de les Rieres d'Horta i les zones d'influència amb criteris de contractació pública sostenible. - Reservat a Centres Especials de Treball
Publication date: 13/12/17 18:50 h
Contractació del servei de la Guia de les tones de reg amb mesures de contractació pública sostenible
Publication date: 13/12/17 18:32 h
Contractació dels serveis d'assistència tècnica per a la informació, seguiment i control de projectes i obres i redacció d'informes preceptius responsabilitat de la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat, amb mesures de contractació pública sostenible
Publication date: 13/12/17 18:30 h
Servei mèdic i assessoria per a la gestió de la incapacitat temporal per contingències comuns (ITCC) del personal per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS 19/17).
Publication date: 13/12/17 17:00 h
(DSUP17101) Constitució d'un dret de superfície sobre l'edifici de l'escorxador de Mercabarna i l'explotació de l'activitat d'escorxador.
Corrected on: 13/12/17 16:15 h
Execució de les obres d'adequació d'espais per al trasllat de la Sala de Control d'Emergències de Girona a l'edifici Santa Caterina. Clau: PGM-15354
Corrected on: 13/12/17 16:00 h
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ, MANTENIMENT I CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS SITUADES A LA ZONA DEL DESPUJOL, AIXÍ COM DEL SERVEI DE BAR I RESTAURANT AUXILIAR DE LES ESMENTADES INSTAL·LACIONS
Publication date: 13/12/17 16:00 h
Serveis professionals per a la millora de l'eficiència energètica a centres d'educació del Bages
Publication date: 13/12/17 14:10 h
Servei per realitzar el manteniment preventiu programat i correctiu dels equips servidors i del programari de sistemes del centre de procés de dades de Logaritme, Serveis Logístics, AIE per a l'exercici 2018.
Publication date: 13/12/17 14:09 h
Subministrament a preu unitari per a l'adquisició de d' elements d'embalatge isotèrmic (capses isotèrmiques, separadors interns i acumuladors de fred, i capses de poliestirè expandit o EPS) per a Logaritme, Serveis Logístics, AIE per a l'exercici 2018.
Publication date: 13/12/17 14:09 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya