Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Anuncis previs


Hi ha 279 anuncis previs

Serveis d'assistència tècnica a la Direcció General d'Administració Local, per a la realització de les verificacions previstes a l'article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, d'operacions seleccionades a la Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. Exp. PR-2020-00021.
Data de publicació: 01/08/19 14:00 h
Contracte mixt de l'Obra civil i el Subministrament, transport i muntatge i desmuntatge de construccions modulars a la implantació d'un Centre d'Atenció Nocturna i Diürna d'Emergències
Data de publicació: 01/08/19 13:00 h
Acord marc amb una única empresa per lot per al subministrament de material d'oficina i altres complements d'oficina per atendre les necessitats dels diferents serveis i oficines de la Diputació de Barcelona i altres entitats integrades en el seu sector públic (6 lots)
Data de publicació: 01/08/19 11:53 h
Concessió de serveis per a l'explotació del servei de cafeteria a les diferents àrees d'estudi de la Universitat de Girona
Data de publicació: 01/08/19 11:00 h
Contracte de concessió de servei integral d'alimentació i restauració del Consorci Hospitalari de Vic (CHV)
Data de publicació: 01/08/19 09:35 h
Serveis de suport intern i de gestió administrativa dels processos d'inscripció al "Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona" i d'adjudicació d'habitatges mitjançant el Registre de Sol·licitants i per la Mesa d'Emergències Socials.
Data de publicació: 31/07/19 15:20 h
Servei d'ajuts a l'habitatge del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
Data de publicació: 31/07/19 15:10 h
Servei d'inspecció d'habitatges i elaboració d'informes tècnics per a l'adquisició d'habitatges a la ciutat de Barcelona per la via de l'exercici dels drets de tanteig i retracte provinent dels oferiments d'entitats financeres i altres persones per altres causes, i supervisió tècnica de les obres en aquests casos
Data de publicació: 31/07/19 15:00 h
SANG OCULTA EN FEMTA, PREVENCIÓ DEL CÀNCER COLORECTAL (SUBMINISTRAMENT D'EQUIP I REACTIUS)_20SM0100P
Data de publicació: 31/07/19 11:30 h
Contracte obres execució Projecte de millores d'accessibilitat a la Ronda Pollancredes
Data de publicació: 30/07/19 19:00 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya