Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

Avís

PLANNED TECHNICAL ACTION, of the 14:50 at 16 hours of Wednesday the 21/08/2019, which can provoke a cut of 10 minutes in the service.

 

Next tender and preliminary market consultation


There are 423 alerts for future competitive tenders

Consulta preliminar relativa al subministrament de 2 equips de balanceig FortiADC 1000F (o superior) per a BASE (Exp. 2019/02-CP)
Publication date: 07/08/19 09:00 h
Subscripció de 50 llicències Adobe Acrobat Standard i d'1 llicència Adobe Experience Manager Forms i un servei de consultoria i suport tècnic dels productes Adobe.
Publication date: 05/08/19 10:40 h
Manteniment, monitoratge i suport de la plataforma Qlikview Diba.
Publication date: 05/08/19 10:35 h
CONTRACTE MIXT OBRA I EXPLOTACIÓ DE L'EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE VILANOVA I BENAVENT DE SEGRIÀ
Publication date: 05/08/19 10:05 h
CONTRACTE MIXT OBRA I EXPLOTACIÓ DE L'EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DE TORREFARRERA I TORRESERONA
Publication date: 05/08/19 10:00 h
Realització de l'estudi "Futur sistema elèctric de Catalunya l'any 2050 amb una participació del 100% de les energies renovables"
Publication date: 02/08/19 14:00 h
Servei d'impartició d'accions coeducatives, d'igualtat de gènere i efectiva entre homes i dones
Publication date: 02/08/19 10:45 h
CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT SOBRE ELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT, SERVEI A PRESTAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Corrected on: 31/07/19 11:25 h
CONSULTES PRELIMINARS RELATIVES AL SERVEI DE TERMINALS D'ÚS PÚBLIC DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES
Corrected on: 30/07/19 12:57 h
Servei d'informacio turistica a les oficines de turisme de Castelldefels
Publication date: 30/07/19 10:20 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya