Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Paràmetres de cerca

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min
Max
Interval per definir el valor estimat
Min
Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min
Max

Mostrant resultats 361 a 370 (d'un total de 10.000)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 09/11/18 • Consorci Sanitari del Garraf
Pressupost de licitació (sense IVA): 147.773,35 €
L'objecte de la contractació és la realització de les obres d'adequació dels espais del Banc de Sang, del Laboratori i de la unitat de Microbiologia ubicats a l'Hospital Residència Sant Camil del Consorci Sanitari del Garraf. L'execució de les obres es desenvoluparà d'acord al Projecte d'obres per l'adequació del Banc de Sang, i d'acord al Projecte d'obres per l'adequació del Laboratori i Microbiologia, que s'adjunten com a Annex 1 i Annex 2 respectivament del Plec de Prescripcions Tècniques. El... [+]
Adjudicada Data de publicació: 12/06/18 • Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Pressupost de licitació (sense IVA): 96,81 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 96,81 €
Subministraments laboratori
Resolta Data de publicació: 18/09/18 • Ajuntament de Sant Quirze Safaja
Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 €
Contracte del servei de neteja dels edificis, locals i dependències municipals
Agregada Data de publicació: 03/09/18 • Ajuntament de Caldes de Montbui
Contractes menors publicació agregada del 01012018 al 26062018
Resolta Data de publicació: 03/09/18 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Pressupost de licitació (sense IVA): 34.931,50 €
Manteniment, calibratge i verificació d¿equips de cromatografia líquidad¿alta resolució amb detector de masses (LC) triple quadrupol (MSD) dela marca Waters del Laboratori Agroalimentari
Agregada Data de publicació: 23/08/18 • Ajuntament de Malgrat de Mar
Contracte menor subministrament pilones poliuretà per la implantació de camins escolars
Adjudicada Data de publicació: 24/08/18 • Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Pressupost de licitació (sense IVA): 600,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 600,00 €
Servei tècnic teatre Casal per colònies d'estiu de música
Resolta Data de publicació: 20/09/18 • Ajuntament de Blanes
Pressupost de licitació (sense IVA): 7.725,00 €
L'objecte del contracte de subministrament consisteix en el transport, muntatge, arrendament sense opció a compra i desmuntatge del següent material durant els dies de celebració de la Fira d'Entitats: - 43 estands amb les següents característiques: - Mides de 3x2 metres o 3x3 metres, amb una amplada màxima de 3 metres i una profunditat mínima de 2 metres - Estructura metàl·lica - Cobriment de lona blanca impermeable, de PVC per evitar la condensació, ignífuga al foc amb resistència mínima al... [+]
Adjudicada Data de publicació: 23/05/18 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 102.510,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 102.510,00 €
S'aprova l'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), així com l'adjudicació del contracte derivat a Endesa Energia SAU, per tal d'aplicar als subministraments municipals la tarifa 2.0 (sublot BT1) el "preu voluntari del petit consumidor ( PVPC -antiga TUR).
Resolta Data de publicació: 10/08/18 • Ajuntament de Deltebre
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.590,51 €
L'objecte d'aquest plec el constitueixen les clàusules tècniques que han de regir el contracte administratiu especial de servei d'explotació bar en una guingueta situada en un espai públic i el manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals de Jesús i Maria al municipi de Deltebre, les codificacions del qual són 55512000-2 "Servicios de gestión de cantina" i 50800000 ¿ "Servicios varios de reparación y mantenimiento". L'objecte del contracte inclou també la prestació del servei de... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya