Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Paràmetres de cerca

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min
Max
Interval per definir el valor estimat
Min
Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min
Max

Mostrant resultats 201 a 210 (d'un total de 10.000)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 14/10/20 • Ajuntament de Breda
Pressupost de licitació (sense IVA): 16.528,92 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 13.896,67 €
Execució del contracte relatiu al subministrament, instal·lació i manteniment integral dels punts d'accés per connexions d'internet d'alta capacitat en el marc del projecte WIFI4EU, segons les condicions estipulades en el Plec de Prescripcions Tècniques que formen part inherent al present contracte.
Adjudicada Esmenat en data: 22/10/20 • Ajuntament de Barcelona
Pressupost de licitació (sense IVA): 42.337,87 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 42.337,87 €
serveis de realització de l'enquesta de victimització de Barcelona en la seva edició 2020, per a la Gerència de Seguretat i Prevenció amb metodologia multicanal, contractació derivada de l'Acord Marc, nº 18004957 lots 01 i 03 de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en sessió de data 25 d'abril de 2019
Resolta Data de publicació: 27/10/20 • Ajuntament de Vielha e Mijaran
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.828,52 €
Realitzar els treballs de canvi de pedra en diversos carrers.
Resolta Data de publicació: 08/10/20 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 12.770,00 €
Aquest contracte té per objecte el subministrament de fustes, taulers i altres materials utilitzats en fusteria que consten a l'annex A (Llista de materials) del plec de prescripcions tècniques i aquells altres de la mateixa naturalesa que els descrits a l'esmentat annex, per al Taller de fusteria de la subàrea de Mobilitat i Via Pública i per al servei d'Esports de l'Ajuntament de Girona.
Adjudicada Data de publicació: 13/10/20 • Departament d'Educació
Pressupost de licitació (sense IVA): 72.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 72.000,00 €
Subministrament de material de protecció per als alumnes dels centres públics
Agregada Data de publicació: 22/10/20 • Universitat Pompeu Fabra
Publicació agregada de contractes menors del 2on trimestre de 2019
Adjudicada Data de publicació: 28/10/20 • Àrea Metropolitana de Barcelona
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.392,25 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 15.706,06 €
Obres consistent en l'estabilització del talúsafectat per esllavissada al parc del Calamot, al terme municipal de Gavà
Adjudicada Data de publicació: 20/10/20 • Ajuntament de Terrassa
Pressupost de licitació (sense IVA): 23.190,53 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 19.365,73 €
ECAO 8512/2019 - Obres definides en el Projecte de les obres per fer murs de contenció i terraplenar el terreny al costat de la zona esportiva al barri de Vilardell de Terrassa
Adjudicada Data de publicació: 08/10/20 • Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Pressupost de licitació (sense IVA): 32.865,48 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 30.316,45 €
Realitzar un seguit d'intervencions destinades a la millora de la seguretat dels treballadors de l'Embassament de Boadella, i per l'altra per resoldre una problemàtica de la mort de fauna als canals de la Muga
Agregada Data de publicació: 28/08/19 • Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Reporting sobre la contractació menor de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation durant el 2n trimestre del 2019
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya