Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Paràmetres de cerca

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min
Max
Interval per definir el valor estimat
Min
Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min
Max

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 10.000)

Exportar pàgines
Agregada Data de publicació: 27/08/18 • Ajuntament d'Anglès
Relació contractes menors primer trimestre 2018
Agregada Data de publicació: 13/11/18 • Diputació de Barcelona
Contractes menors de la Diputació de Barcelona corresponents al primer, segon i tercer trimestre de l'any 2018
Agregada Data de publicació: 03/10/18 • Ajuntament d'Anglès
Contractes menors imports reduïts 2017
Agregada Data de publicació: 21/11/18 • Ajuntament de Santa Oliva
Publicació en compliment del que estableix l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d'obligació de publicar al perfil de contractant la información relativa als contractes menors adjudicats durant el 1r trimestre de 2018 per l'Ajuntament de Santa Oliva.
Agregada Data de publicació: 25/07/18 • Fira 2000, SA
Es publica arxiu amb la llista de la contractació menor agregada de Fira 2000, S.A. durant el període març-juny 2018
Agregada Data de publicació: 11/02/19 • Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)
Informe Menors 03/2018: Publicació agregada de contractació menor adjudicada al període 01/10/2018 a 31/12/2018 ambdós inclosos.
Agregada Data de publicació: 04/03/19 • Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Relació de contractes menors amb document de formalització, realitzats pel CSUC durant l'exercici 2018.
Agregada Data de publicació: 14/03/19 • Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
3a relació agregada de contractes menors amb document de formalització, realitzats pel CSUC el 2019.
Agregada Data de publicació: 19/03/19 • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Publicació Agregada Contractes Menors 2n, 3r, i 4t trimestre 2018
Agregada Data de publicació: 25/02/19 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Aquest llistat correspon als contractes menors adjudicats durant el període comprès entre l'1 de juliol de 2018 i el 30 de setembre de 2018, d'import inferior a 3.000,00¤
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya