Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Paràmetres de cerca

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min
Max
Interval per definir el valor estimat
Min
Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min
Max

Mostrant resultats 91 a 100 (d'un total de 10.000)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 28/01/20 • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Import d'adjudicació (sense IVA): 5.063,04 €
Encàrrec de gestió a l'entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP), per a dur a terme la impressió dels targetons per a la difusió de les exposicions que es produeixin durant l'exercici 2019. (exp. ECEG-1-2019)
Resolta Data de publicació: 24/01/20 • Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
Import d'adjudicació (sense IVA): 41.322,31 €
Prestació dels serveis en relació a les aplicacions pròpies del CIRE per al 2020 i regularització de la despesa del 2019
Agregada Data de publicació: 02/07/20 • Secretaria d'Universitats i Recerca
Relació d'encàrrecs de gestió formalitzats per la SUR en el segon trimestre de l'any 2020 per import superior a 5.000 euros i inferior a 50.000 euros, IVA exlcòs.
Agregada Data de publicació: 14/01/20 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Copia de Plantilla_encarrecs_mitjans_propis 4rt trim 2019
Resolta Esmenat en data: 24/12/19 • Ajuntament del Prat de Llobregat
Import d'adjudicació (sense IVA): 396.782,03 €
Manteniment, conservació i neteja dels parcs, jardins municipals, jardineres i zones periurbanes que configuren el paisatge urbà dins del municipi que es troben relaconats en l'annex A del plec de prescripcions tècniques.
Resolta Data de publicació: 10/02/20 • Àrea Metropolitana de Barcelona
Import d'adjudicació (sense IVA): 37.165,00 €
L'objecte de l'encàrrec és la gestió del Centre d'Atenció al Client Metropolità (CAC Metropolità) de la T-Mobilitat per a l'explotació del Centre CAC Metropolità, assumint el Nivell 2 del CAC Metropolità i la direcció i gestió del CAC Metropolità, d'acord amb el conveni subscrit entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en data 25 de juliol de 2018.
Resolta Data de publicació: 07/10/19 • Servei Català de Trànsit
Import d'adjudicació (sense IVA): 1.799,76 €
16.000 exemplars de formulari T12-CME Mostra per analítica
Resolta Data de publicació: 17/12/19 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Import d'adjudicació (sense IVA): 69.245,38 €
Encàrrec puntual dels treballs de renovació de la canonada d'aigua potable per substituir l'existent de fibrociment per una altra de fundició a la Ronda Santa Maria.
Resolta Data de publicació: 01/07/20 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import d'adjudicació (sense IVA): 55.671,29 €
Realització de les enquestes de bioseguretat a les explotacions porcines de Catalunya per a l'any 2020
Resolta Data de publicació: 01/07/20 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import d'adjudicació (sense IVA): 500.000,00 €
Actuacions de restauració dels danys causats per la tempesta Glòria sobre els boscos i les infraestructures forestals
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya