Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Paràmetres de cerca

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min
Max
Interval per definir el valor estimat
Min
Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min
Max

Mostrant resultats 81 a 90 (d'un total de 10.000)

Exportar pàgines
Agregada Data de publicació: 01/10/20 • Ajuntament de Tordera
Publicació de l'Ajuntament de Tordera referent a la informació relativa als contractes menors que cal fer trimestralment, amb la informació que estableix l'article 63.4 LCSP.
Resolta Data de publicació: 04/12/19 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Import d'adjudicació (sense IVA): 11.052,42 €
Treballs de millora de l'enllumenat públic en la cruïlla dels carrers Joan Alcover i Dr. Moragas.
Agregada Data de publicació: 14/01/20 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Copia de Plantilla_encarrecs_mitjans_propis 3r trim 2019
Resolta Data de publicació: 08/01/20 • Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Import d'adjudicació (sense IVA): 0,00 €
Acord de concreció de l'encomana de gestió de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural a l'Institut Català del Sòl per a la gestió de l'execució de les obres de rehabilitació i consolidació del Badalot i Coberta del Portal de l'Assumpta del Monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia.
Resolta Data de publicació: 30/10/19 • Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA)
Import d'adjudicació (sense IVA): 207.634,00 €
Subministrament de combustibles per a les seves màquines i vehicles
Resolta Data de publicació: 21/11/19 • GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Import d'adjudicació (sense IVA): 90.342,00 €
Constitueix l'objecte d'aquest encàrrec la prestació dels serveis auxiliars inclosos en la quota de soci, que es corresponen amb la cartera de serveis dels diferents àmbits de gestió, que són, entre d'altres (llista no exhaustiva): - Economicofinancer - Assessoria jurídica - Contractació - Organització i sistemes d'informació - Control de gestió - Recursos Humans - Oficina tècnica - Comunicació i imatge corporativa - Secretaria de direcció - Recursos - Docència innovació i models assistencials ... [+]
Resolta Data de publicació: 21/11/19 • GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Import d'adjudicació (sense IVA): 641.998,00 €
Constitueix l'objecte d'aquest encàrrec la prestació dels serveis auxiliars inclosos en la quota de soci, que es corresponen amb la cartera de serveis dels diferents àmbits de gestió, que són, entre d'altres (llista no exhaustiva): - Economicofinancer - Assessoria jurídica - Contractació - Organització i sistemes d'informació - Control de gestió - Recursos Humans - Oficina tècnica - Comunicació i imatge corporativa - Secretaria de direcció - Recursos - Docència innovació i models assistencials ... [+]
Resolta Data de publicació: 17/09/19 • Promocions Urbanes de Rubí, S.A.
Import d'adjudicació (sense IVA): 30.897,36 €
Encàrrec a PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A. (PROURSA) els serveis que consten a cadascuna de les 16 fitxes annexes a la memòria justificativa de l'expedient per a la sevqa execució fins al 31 de desembre de 2018.
Resolta Data de publicació: 13/01/20 • Àrea Metropolitana de Barcelona
Import d'adjudicació (sense IVA): 533.684,81 €
L'objecte és ampliar l'encàrrec a la Societat Metropolitana AMB INFORMACIO I SERVEIS, S.A. de reforç del model tecnològic i nous projectes, aprovat per la Junta de Govern en sessió de data 28 de febrer de 2017 i de la despesa autoritzada per la Junta de Govern en data 28 de febrer de 2017, amb l'assumpció de noves necessitats en relació a aquest model tecnològic, amb una nova despesa per a l'any 2018 de cinc-cents trenta-trel mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-un cèntim (533.684,81... [+]
Resolta Data de publicació: 03/02/20 • Àrea Metropolitana de Barcelona
Import d'adjudicació (sense IVA): 349.234,88 €
L'objecte de l'encàrrec és la prestació per part del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, acordada la seva aprovació per Decret de Vicepresidència Executiva de data 20 de desembre de 2019.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya