Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 149)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 08/11/19 • Figueres de Serveis, SA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/11/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 219.600,00 €
FS178_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del subministrament de 36 parquímetres per la implantació d'aparcaments dissuasius i l'actualització de parquímetres obsolets, de la ciutat de Figueres per l'empresa Figueres de Serveis, SA
Resolta Data de publicació: 30/10/19 • Ajuntament de Figueres
Pressupost de licitació (sense IVA): 44.790,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 44.719,25 €
L'objecte de la contractació és el subministrament d'un vehicle polivalent al qual s'hi puguin acoblar diferents elements d'ús habitual en treballs tant a l'exterior com a l'interior d'edificis, d'acord amb el present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
Resolta Data de publicació: 29/10/19 • Ajuntament de Figueres
Pressupost de licitació (sense IVA): 170.592,35 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 145.000,00 €
La instal·lació i el subministrament d'una caldera de biomassa i xarxa de calor a l'escola Anicet de Pagès de Figueres. Inclou també el subministrament d'energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la instal·lació i la gestió energètica dels edificis del centre escolar. La prestació principal del contracte és el subministrament de la caldera de biomassa.
Resolta Data de publicació: 25/10/19 • Ajuntament de Figueres
Pressupost de licitació (sense IVA): 72.047,86 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 72.000,00 €
El muntatge, desmuntatge i manteniment de la totalitat de les llums que formen part de l'enllumenat nadalenc i el muntatge i desmuntatge de l'arbre de Nadal de la ciutat de Figueres.
Resolta Data de publicació: 24/09/19 • Ajuntament de Figueres
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.867.043,88 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.412.114,70 €
Contracte del servei de neteja dels locals, dependències i instal·lacions de titularitat municipal i d'aquells altres que, sense ser de titularitat municipal, correspongui a l'Ajuntament fer-se càrrec de la seva neteja, així com la neteja de vidres dels esmentats immobles.
Anunci en avaluació Data de publicació: 24/09/19 • Ajuntament de Figueres
Data límit de presentació d'ofertes: 15/10/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 256.145,91 €
Obres del Projecte de pressupostos participats 2017. Actuacions zona est i sud.
Adjudicada Data de publicació: 23/09/19 • Ajuntament de Figueres
Pressupost de licitació (sense IVA): 43.685,24 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 32.500,00 €
Obres del Projecte d'enderroc de dos edificis al Carer Caserna, 4 i Barceloneta, 18.
Resolta Data de publicació: 17/09/19 • Ajuntament de Figueres
Pressupost de licitació (sense IVA): 462.005,86 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 406.100,00 €
L'objecte de la contractació és l'execució de les obres del Projecte d'adequació de l'accessibilitat, millora del drenatge i de la pavimentació dels carrers Damas Calvet i Cusí i Fortunet.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 12/09/19 • Ajuntament de Figueres
Data límit de presentació d'ofertes: 09/10/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 330.578,52 €
La prestació dels serveis de conservació, manteniment i neteja de tots els jocs infantils i de les corresponents àrees de joc, així com de les àrees de salut i els seus elements, de titularitat municipal de la ciutat de Figueres. El contracte també inclou el subministrament i muntatge de noves àrees de joc.
Resolta Data de publicació: 05/09/19 • Ajuntament de Figueres
Pressupost de licitació (sense IVA): 78.445,27 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 77.050,00 €
L'execució de les obres del Projecte d'adequació de l'accessibilitat d'un tram del carrer Sant Llàtzer.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya