Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 187)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 12/01/22 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 11.700,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 11.700,00 €
Prestació del servei d'assessorament, formació i intercanvi de coneixements en gestió integrada de plagues de l'arbrat públic de Mollet de Vallès, de conformitat amb el que s'estableix en aquest Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques. El servei inclou les inspeccions i visites, la redacció d'informes periòdics i l'emissió dels documents d'assessorament per a la possible aplicació de plaguicides, així com sessions de formació i treball entre els dife... [+]
Resolta Data de publicació: 12/01/22 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 222.776,44 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 161.689,72 €
Execució de les obres de conformitat amb el Projecte d'obra local ordinària aprovat per resolució de la regidoria de coordinació de l'Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials d'11 de juny de 2021, que consisteix bàsicament en reparar la calçada del referit carrer. Així mateix: - Es sanejaran les part malmeses per arrels dels arbres, tot col·locant barreres antiarrels. - També es sanejaran tots els flonjalls existents en calçada. - En algunes cruïlles s'amplia les voreres per garantir ... [+]
Resolta Data de publicació: 12/01/22 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 71.567,01 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 71.222,68 €
Servei de manteniment i suport dels sistema de l'aplicació d'informació comptable per a l'Administració Local, amb els mòduls SICALWin, Firmadoc, Portal del ciutadà, Acced-e Subvenciones i aytos Factura. El contracte inclou tots els serveis descrits en el Plec de prescripcions tècniques.
Anunci en termini Data de publicació: 30/12/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 17/01/22 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 58.587,85 €
Execució de les actuacions següents: a) Aixecament topogràfic; redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres d'urbanització per la implantació d'un carril bici segregat a l'avinguda de Rívoli ; b) Redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres d'urbanització de l'ampliació i connexió de la xarxa ciclista al polígon d'activitat econòmica de Can Magarola c) Aixecament topogràfic; redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres d'urbanització per a... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 30/12/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 17/01/22 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 32.111,37 €
L'objectiu de l'actuació és prioritzar el vianant i realitzar unes 66 actuacions sobre 103 guals de la ciutat, situats en els recorreguts prioritaris dels vianants a l'objecte d'implementar una mobilitat sense barreres, accessible, segura i saludable, El projecte recollirà actuacions que s'alineen amb els objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de la ONU, concretament amb l'objectiu 11 Ciutats i Comunitats Sostenibles, per aconseguir que Mollet del Vallès sigui inclusiu, segur... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 29/12/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 03/01/22 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 45.413,80 €
Es vol dignificar un espai de gran centralitat, formalitzant una plataforma única que guanyi espai pels vianants i millori la imatge del conjunt. Donat que el barri és deficitari en interconnectivitat de corredors verds, d'acord amb l'estratègia europea en matèria de infraestructura verda, es considera que és una oportunitat per contribuir en aquesta direcció i en la lluita contra el canvi climàtic. També està prevista la renovació de les xarxes de serveis: clavegueram i aigua, atès el seu mal ... [+]
Resolta Data de publicació: 28/12/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 66.053,54 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 63.218,65 €
Contracte mixt de subministrament i renovació de maquinari i d'actualització de programari, així com el manteniment integral de tot, de conformitat amb les prestacions descrites en el Plec de prescripcions tècniques: Renovació de l'equipament (hardware) i el programari (software) d'unes àrees de realització i producció d'emissió de directes en alta resolució (HD) del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió, així com el manteniment integral de tot. El projecte consistirà en l... [+]
Resolta Data de publicació: 27/12/21 • MERCAMOLLET, S.L.
Pressupost de licitació (sense IVA): 46.380,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 46.130,00 €
Servei de lloguer, instal·lació i manteniment de l'enllumenat ornamental exterior amb motiu de les festes nadalenques de l'any 2021-2022 de Mollet del Vallès
Anunci en avaluació Data de publicació: 22/12/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 07/01/22 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 8.032,50 €
Manteniment preventiu i correctiu dels rellotges del campanar i del quiosc de la plaça Catalunya de Mollet del Vallès, de conformitat amb el que s'estableix en els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte de serveis
Resolta Data de publicació: 01/12/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 79.768,50 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 78.873,90 €
Servei de menjador ecològic amb criteris de sostenibilitat social i ambiental de les escoles bressol municipals La Xarranca i La Filadora, del servei de càtering de l'EBM Els Pinetons, escoles gestionades per l'Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès (en endavant IME) i del servei de bugaderia de la roba. Aquest servei comprèn les prestacions següents: - La confecció dels menús diaris (dinar i berenar) i la seva elaboració a la cuina de les escoles La Xarranca i La Filadora, per part... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya