Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 192)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 04/06/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 19.054,82 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 10.785,82 €
Manteniment del programari de gestió de serveis integrals de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, i la provisió de suport que garanteixi el correcte rendiment, desenvolupament i evolució d'aquesta aplicació amb deu llicències.
Adjudicada Data de publicació: 03/06/21 • Mollet Impulsa, SL
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.486.910,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.486.910,00 €
Contracte de compravenda - Finca situada a l'antic camí del Calderí anomenada "Camp de Fútbol" en l'àmbit del Calderí de Mollet del Vallès
Anunci en termini Data de publicació: 03/06/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 21/06/21 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 423.079,77 €
Servei municipal Casal Obert que té per finalitat proporcionar atenció als menors de 0 a 18 anys del municipi en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius, amb les diverses actuacions que es detallen al Plec de prescripcions tècniques.
Resolta Data de publicació: 28/05/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 110.848,50 €
Realització del Programa d'intervenció socioeducativa de l'Espai familiar L'Era, que és un recurs de l'educació no formal ni reglada de prevenció del fracàs escolar. És un espai de socialització, d'integració i de convivència tan transcendent com el de l'educació formal, perquè les seves accions es fonamenten en la transmissió de normes, valors i models de comportament, perquè s'afavoreix l'expressió i la construcció d'identitats col·lectives; perquè les seves propostes educatives estan arrelade... [+]
Resolta Data de publicació: 28/05/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 201.396,78 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 184.162,21 €
Realització de l'execució de l'obra "Obres provisionals a la nau del carrer Indústria, núm. 7 de Mollet del Vallès", de conformitat amb el Projecte d'obra local ordinària aprovat mitjançant decret de l'Alcaldia en data 29 de maig de 2019, amb mesures de contractació sostenible, perspectiva de gènere i inclusió social. Les actuacions definides en el Projecte d'obres consisteixen, entre d'altres, en divisió dels espais principals amb un mur de blocs de formigó, des del terra i fins a sostre; obert... [+]
Resolta Data de publicació: 26/05/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 22.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 21.600,00 €
Manteniment de la solució de signatura biomètrica implantada als serveis d'atenció ciutadana de l'Ajunament de Mollet del Vallès que inclou els serveis descrits en el Plec de prescripcions tècniques, amb la finalitat de garantir el bon funcionament i disponibilitat d'aquesta.
Anunci en avaluació Data de publicació: 24/05/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 15/06/21 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 45.475,16 €
Subministrament, mitjançant arrendament amb opció de compra, de dos vehicles tractor talla gespa rotatius, un, amb recollida en alçada, i un altre, amb trituració i radi 0, destinats a la Unitat de Manteniment de Parcs i Jardins, amb les característiques especificades a les clàusules 2 i 3 del Plec de Clàusules Tècniques
Anunci en avaluació Data de publicació: 21/05/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 14/06/21 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 67.260,71 €
Servei d'auditoria, gestió i implementació del Pla Municipal d'Igualtat de Gènere, Pla aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès el dia 30 de maig de 2016 i prorrogat en data 21 de desembre de 2020 per dos anys mes, i Pla que figura com annex 1 del Plec de prescripcions tècniques d'aquesta contractació.
Resolta Data de publicació: 21/05/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.100,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 6.040,00 €
Manteniment i suport dels programes SIG INTRANET, GUIA CIUTAT I GEOPORTAL URBANÍSTIC. La necessitat pública que es pretén satisfer és la millora dels serveis d'informació geogràfica del municipi a treballadors municipals, empreses i ciutadania.
Resolta Data de publicació: 19/05/21 • Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 31.704,66 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 31.704,66 €
Serveis de manteniment tot risc d'aparells elevadors d'interior i exterior i de muntacàrregues d'acord amb l'inventari d'elevadors, incloent el manteniment preventiu, els serveis de rescat permanent, inclosa l'atenció a les trucades d'emergència les 24 hores els 365 dies de l'any, i els serveis de manteniment correctiu (reparacions o substitucions d'elements)
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya