Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 25)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 28/07/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Data límit de presentació d'ofertes: 18/08/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 9.600,00 €
L'Ajuntament de La Pobla de Lillet és propietari del local social de la Llar del Pensionista ubicat a la carretera de Ripoll, núm. 9 de La Pobla de Lillet, qualificat com equipament sociocultural a les NNSS de planejament de La Pobla de Lillet (referència cadastral 03DG1757N0002RA). En aquest local municipal es troba la seu social de l'Associació de Pensionistes Lillet i es compartian els seus espais amb el contractista, menys el despatx on esà ubicada l'oficina de l'Associació i la sala de maga... [+]
Adjudicada Data de publicació: 20/07/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Pressupost de licitació (sense IVA): 12.667,68 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 244,63 €
Contracte mixt de subministrament i serveis, per l'adquisició d'un equip multifunció de fotocopiadora, impresora i escaner mitjançant arrendament financer "Rènting" i el seu manteniment, per les oficines municipals. També el manteniment d'un equip multifunció de propietat de l'Ajuntament de La Pobla de Lillet model Canon IRADVC5040iEQ.
Adjudicada Data de publicació: 20/07/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Pressupost de licitació (sense IVA): 8.750,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 7.650,00 €
Redacció dels projectes executius d'instal.lacions fotovoltaiques dels edificis de la Residència d'Avis Lillet, ajuntament i piscina municipal per tasl que l'Ajuntament de La Pobla de Lillet pugui acollir-se al "Programa Sectorial de Renovables 2030" de la Diputació de Barcelona, també estudi energètic de l'edifici de la Residència d'Avis Lillet i 2 certificacions energètiques.
Adjudicada Data de publicació: 15/07/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Pressupost de licitació (sense IVA): 17.975,21 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 17.975,21 €
Obres de manteniment, consolidació i millora dels camins de la xarxa viària bàsica i dels punts d'aigua destinats a extinció d'incendis forestals així com d'altres actuacions contemplades al PPI per l'any 2022.
Anunci en avaluació Data de publicació: 14/07/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 68.811,75 €
Contracte mixt pel subministrament i instal.lació de material esportiu, un ascensor i els tancaments practicables interiors i exteriors del pavelló poliesportiu PAV-2, segons el projecte redactat i executat des de l'any 2009 fins el 2012, arranjant els tancaments exteriors practicables d'alumini del gimnàs. Un cop instal.lats aquests materials es podrà obrir la instal.lació esportiva complint amb les normatives vigent, i es podrà posar en funcionament aquest equipament municipal, per la pràct... [+]
Adjudicada Data de publicació: 08/06/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Pressupost de licitació (sense IVA): 23.490,60 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 23.366,63 €
Licitació del Lot 02 (Serralleria) per les obres de "Conservació, manteniment i reparacions menors del pavelló poliesportiu PAV-2"
Anunci en avaluació Data de publicació: 27/05/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Data límit de presentació d'ofertes: 13/06/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 28.985,41 €
Amb aquest contracte es pretén executar les obres pendents d'acabament corresponents a la finalització del pavelló poliesportiu PAV-2, que inclouen les intal.lacions d'il.lumincació de la pista, ventilació dels serveis higiènics de la zona de pista, instal.lació de parallamps i instal.lació de calefacció connectada a la xarxa existent, per així poder posar-ho en funcionament i utilitzar la totalitat de l'equipament esportiu exitent.
Adjudicada Data de publicació: 24/05/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Pressupost de licitació (sense IVA): 30.329,69 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 30.326,69 €
L'actuació consisteix en la substitució de l'enllumenat públic actual a lluminàries de tecnologia LED, en la prestació de serveis que d'aquesta licitació s'adjudicarà el treballs de muntatge i desmuntatge de les lluminàries actuals per les noves que s'adquiriran a través del sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), a través de la Central de Compres de l'ACM-CCDL en les condicions i preus vig... [+]
Adjudicada Data de publicació: 11/05/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Pressupost de licitació (sense IVA): 39.995,90 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 16.137,23 €
Les obres consistiran en l'arranjament dels tancaments exteriors practicables d'alumini del gimnàs, les portes de les proteccions laterals de les passeres, les obertures a la façana est per millorar la ventilació natural interior, la construcció d'una escala metàl.lica per garantir la sortida d'emergències des de la pista, arranjament dels paviments exteriors, neteja de terres dels entorns i construcció duna escullera per garantir l'estabilitat de la sortida del gimnàs. Un cop realitzades aquest... [+]
Adjudicada Data de publicació: 15/02/22 • Ajuntament de La Pobla de Lillet
Pressupost de licitació (sense IVA): 9.600,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 9.600,00 €
L'Ajuntament de La Pobla de Lillet és propietari del Local Social de la Llar del Pensionista ubicat al carretera de Ripoll, núm.9 de 08696 La Pobla de Lillet, qualificat com equipament sociocultural a les NNSS de planejament de La Pobla de Lillet ( referència cadastral 03DG1757N0002RA). En aquest Local municipal es troba la seu social de l'Associació del Pensionista de Lillet i es compartiran els seus espais amb el contractista, menys el despatx on està ubicada l'oficina de l'Associació i l... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya