Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

INCIDÈNCIA GENERALITZADA EN APLICACIONS CORPORATIVES DE LA GENERALITAT ESTÀ AFECTANT LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA. ELS TÈCNICS ESTAN TREBALLANT PER TAL QUE PUGUI ESTAR RESOLTA AL MÉS AVIAT POSSIBLE.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 117)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 21/02/20 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 12/03/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 5.000,00 €
1.- L'objecte és l'atorgament de la llicència d'ús privatiu consistent en l'ocupació directa i temporal i posterior explotació dels següents béns de domini públic: ¿ L'establiment de restauració de l'Espai Mercat de Tàrrega. ¿ La plaça de les Nacions o emplaçament on s'organitzi un acte que requereixi el muntatge d'una barra. 2.- Els actes que permetran l'ocupació i posterior explotació dels béns de domini públic esmentats anteriorment dedicats a establiments de restauració són els següents... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 12/02/20 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 21/02/20 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 6.025,00 €
Subministrament de substrat vegetal, tela anti-germinant, còls 20-30 i les diferents espècies vegetals que hauran de ser plantades en aquest indret: abelia grandiflora, photinia red robin, teucrium azureum, salvia microfilia, lavandula angustifolia, euryops crysanthemoides.
Anunci en avaluació Data de publicació: 12/02/20 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 21/02/20 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 550,00 €
Subministrament de tot el material necessari per al reg automatitzat de totes les espècies vegetals que se situaran al voltant de l'espai de l'aparcament de l'Onze de Setembre.
Resolta Data de publicació: 31/01/20 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 67.143,15 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 59.760,00 €
Rehabilitació de 533 m2 de cobertes dels mòduls que recullen els nínxols, desenvolupant una proposta per dotar a aquestes cobertes amb estructura portant de biguetes de fusta de les condicions d'estabilitat i estanqueïtat necessàries. Les fases de l'obra de les cobertes amb estructura portant de fusta són els següents: - Desmuntatge i recuperació de les teules actuals. - Enderroc dels elements portants de les cobertes. - Construcció de la nova estructura portant de la coberta. - Col·locació d... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 17/01/20 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 20/01/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 182.267,00 €
El contracte inclou els serveis següents: 1.- Els serveis d'un equip projectista per a la redacció d'un projecte B/E mitjançant METODOLOGIA BIM, actualizant el ja existent de data 2004 i incorporant actuacions per a la remodelació de l'existent. Prestació descrita i ampliada a l'apartat A.1 del quadre de característiques del plec de clàusules adminitratives. 2.- Els serveis d'un equip per a la direcció de l'execució de les obres: Direcció de l'obra, Direcció d'execució de l'obra i control de qu... [+]
Agregada Data de publicació: 17/01/20 • Ajuntament de Tàrrega
Contractes menors del 4t trimestre d'octubre a desembre 2019
Anunci en avaluació Esmenat en data: 14/01/20 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 20/01/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 152.537,59 €
L'àmbit d'intervenció compren actuar en tres sectors ben diferenciats: Rehabilitació de la coberta del Cimbori i façanes associades. Reparació estructural i constructiva. Impermeabilització. Recol ·locació de teules i reforç puntual de bigues i jàsseres de fusta degradades de les cobertes, i millora de la recollida d'aigües pluvials de les cobertes del conjunt construït. Eliminació de la vegetació arrelada a les façanes del campanar.
Agregada Data de publicació: 09/01/20 • Ajuntament de Tàrrega
- Subministrament per adquisició d'aparells desfibril.ladors, del servei de manteniment i formació a través de l'acord marc (exp. 2016.03). - Contracte derivat 2015.05.D2 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinacio a les entitats locals de catalunya. - Adhesió a la primera pròrroga del contracte basat en l'acord marc de subministrament de Gas Natural amb destinacio a les entitats locals de Catalunya.
Agregada Esmenat en data: 09/01/20 • Ajuntament de Tàrrega
CONTRACTES BASATS EN ACORDS MARC DE L'ACM
Anunci en avaluació Esmenat en data: 08/01/20 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 03/01/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 378.909,60 €
L'objecte del contracte es divideix en tre lots: ¿ LOT 1: Arrendament d'un local cèntric a Tàrrega destinat a la formació de joves del centre de formació La Solana. ¿ LOT 2: Arrendament d'una nau industrial a Tàrrega destinada al dipòsit de vehicles i a magatzem per a la brigada municipal. ¿ LOT 3: Arrendament d'un magatzem a Riudovelles destinat a espai polivalent.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya