Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 107)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 15/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 22.905,33 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 21.760,06 €
L'objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació d'un nou sistema de depuració a les piscines cobertes de Tàrrega, partint de la instal·lació existent a fi de millorar la seguretat i rendiment. Les actuacions que es duran a terme seran les següents, les quals queden definides al plec de prescripcions tècniques: - Subministrament i col·locació del sistema d'emmagatzematge de producte químic. - Sistema de depuració de la piscina gran. - Sistema de depuració de la piscina p... [+]
Adjudicada Data de publicació: 15/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 5.655,04 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 5.532,69 €
reforma d'una aula de l'edifici de l'antic Casal d'Avis per a millorar la capacitat de l'aula i un millor funcionament, reconfigurant la zona de despatx, donant-li una distribució més adequada, eliminant espais morts: · Desmuntatge i recuperació de tancaments. · Reparació de sostre. · Col·locació de nous tancaments. · Desplaçament de radiador. · Trasllat del sistema de projecció. · Instal·lació elèctrica
Adjudicada Data de publicació: 15/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 3.646,81 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 3.389,36 €
Execució d'un tram de vorera del carrer Sant Pelegrí que va quedar pendent de realitzar en la remodelació de les obres del carrer.
Agregada Data de publicació: 09/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Contractes menors tercer trimestre (juliol-setembre)
Agregada Data de publicació: 07/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Relació de Contractes menors Segon Trimestre de 2019
Resolta Data de publicació: 03/10/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 122.900,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 0,00 €
Contractació de serveis de disseny gràfic i impressió de material comunicatiu divers de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega.
Agregada Data de publicació: 24/09/19 • Ajuntament de Tàrrega
Disposar l'adhesió de l'Ajuntament de Tàrrega a la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l'Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d'octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020.
Adjudicada Data de publicació: 24/09/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 199.824,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 199.825,56 €
L'objecte d'aquest plec és la definició de les condicions tècniques particulars a què s'han d'ajustar les feines de conservació, manteniment, neteja i jardineria al parc de Sant Eloi de Tàrrega, definides a l'apartat A del quadre de característiques del plec de clàusules administratives
Anunci en avaluació Data de publicació: 29/08/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 13/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 113.802,34 €
L'objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació de diferents elements per a la millora del funcionament de l'EDAR de Tàrrega, el qual es divideix en quatre lots: ¿ LOT 1: Subministrament i instal·lació d'una trituradora a l'estació de bombament. ¿ LOT 2: Substitució dels agitadors del biològic 1. Reposar dos agitadors actuals per equips d'hèlix, a fi que l'aigua del biològic realitzi el camí del carrusel, i que l'aigua que s'acabi abocant al medi sigui aigua tractada, a... [+]
Resolta Data de publicació: 26/08/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.000,00 €
Atorgament de dues llicències d'ús privatiu del domini públic durant la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. - Lot 1. Atorgament d'una llicència d'ús privatiu del domini públic per a la instal·lació i explotació d'un establiment de restauració a la zona d'acampada. - Lot 2. Atorgament d'una llicència d'ús privatiu del domini públic per a la instal·lació i explotació d'una xurreria a la Pl. Anselm Clavé.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya