Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 210)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 01/12/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 61.176,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 56.640,00 €
L'objecte del contracte és la renovació de l'accés i la cessió d'ús de l'espai Savia Cloud, que inclou: - El programa de recursos humans- GIMPIX7 - El programa del control horari- SAVIA TIME - El portal personal- ENGATE Per tant, l'objecte del present contracte es donar continuïtat a l'ús que l'Ajuntament en fa dels mòduls i funcionalitats de SAVIA en els mateixos termes i condicions que actualment s'estan utilitzant.
Resolta Data de publicació: 29/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 14.798,44 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 8.798,44 €
L'objecte del present contracte és el subministrament de material d'oficina i paper d'impressió. o El material d'oficina a subministrar serà l'estàndard previst al quadre de la clàusula 3.1. No obstant això, si l'Ajuntament necessités algun material no inclòs en aquest quadre, podrà escollir-lo del catàleg que presenti el licitador. o El paper d'impressió a subministrar s'adequarà a les característiques previstes a l'annex1. Els destinataris d'aquests materials seran l'Ajuntament, a la plaça M... [+]
Resolta Data de publicació: 29/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 3.700,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 3.719,01 €
L'objecte és l'atorgament de la llicència d'ús privatiu consistent en l'ocupació directa i temporal i posterior explotació dels següents béns de domini públic: ¿ L'establiment de restauració de l'Espai Mercat de Tàrrega. ¿ La plaça de les Nacions o emplaçament on l'Ajuntament organitzi un acte que requereixi el muntatge d'una barra.
Resolta Data de publicació: 23/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 30.943,48 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 30.943,48 €
L'objecte és la contractació dels serveis d'una gestoria per a la realització de tràmits de gestió de les Associacions de Tàrrega que hagin rebut una subvenció municipal directa i nominativa. a) Donar suport, assessorament, atendre a les associacions, endreçar documentació (...) per tramitar davant de l'Ajuntament la documentació relativa a la justificació de les subvencions, així com de les esmenes de documentació que es poguessin produir, incloses les actuacions que corresponguin en els expedi... [+]
Resolta Data de publicació: 22/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 82.583,80 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 82.583,80 €
L'objecte del contracte és la realització de les obres necessàries per a poder executar l'explanació de la zona esportiva de Tàrrega per a la practica d'atletisme, delimitada pel riu Ondara, el passeig del Parc Esportiu i l'avinguda de la Ronda del municipi de Tàrrega. Els objectius del contracte són: ¿ Formar una plataforma anivellada com a base pista d'atletisme ¿ Preparació per la instal·lació d'enllumenat ¿ Formació dels drenatges La superfície total de l'àmbit d'actuació és de 15.800 m2. ... [+]
Anunci en termini Esmenat en data: 21/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 07/12/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 68.808,74 €
L'objecte del contracte està conformat pels següents elements: ¿ Subministrament i serveis d'instal·lació, configuració i implantació de tot els elements necessaris per la instal·lació i posada en marxa de: o Un sistema de gravació, gestió i analítica de videovigilància en xarxa o VMS, de forma unificada i centralitzada al CPD de l'ajuntament, i gestionat des del Centre de Control a la Policia Local. o Sistemes de videovigilància a la via pública, amb la seva corresponent legalització: ¿ 9 càmer... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 21/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 30/11/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 6.611,57 €
Treballs necessaris per reparar les bigues malmeses i les canals causants de les següents afectacions: - Casa 5: A la planta esgolfa de la part posterior de la casa hi ha una canal que recull l'aigua d'un terradet. Aquesta canal s'ha desenganxat per la part del mig. Ha estat molt temps amb aquesta situació i ha malmès la biga de fusta que hi ha just a sota. Aquesta biga es troba amb molt mal estat i no es pot recuperar, cal canviar-la i reparar la canal. - Casa 7: Al ràfec de la coberta posterio... [+]
Adjudicada Data de publicació: 18/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 86.646,60 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 79.687,16 €
L'objecte d'aquest contracte és la prestació del servei de prevenció aliè de riscos laborals i vigilància de la salut per cobrir els serveis que determina l'article 31 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 39/1997 pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, modificat pel RD 337/2010, per tal d'elaborar els documents, realitzar els estudis ... [+]
Adjudicada Data de publicació: 18/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 59.932,32 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 59.932,32 €
L'objecte d'aquest contracte és la recollida selectiva de cartró comercial i oli domèstic, destinat a empreses d'inserció, segons les següents característiques: 1.- RECOLLIDA DE CARTRÓ COMERCIAL segons el següent règim: a. Zona: centre comercial, eix antiga NII, eix C-14, CAP II, àrees específiques de la zona perifèrica, el dilluns de Mercat setmanals, durant els dies de muntatge i desmuntatge de les fires organitzades per l'Ajuntament de Tàrrega i durant la Fira del Teatre al Carrer. b. Equip... [+]
Resolta Data de publicació: 15/11/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 115.742,82 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 110.638,56 €
El contracte contempla les actuacions a realitzar per a la pavimentació i adequació d'elements urbans de diferents punts de la ciutat de Tàrrega.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya