Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 83)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 18/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 181.404,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 162.705,22 €
L'objecte del contracte són els serveis de vigilància, salvament, socorrisme i primeres cures a les piscines municipals de Tàrrega, que es prestarà amb 3 socorristes, i, els serveis de primers auxilis a les piscines municipals de Claravalls que es prestarà per una persona amb habilitats bàsiques en la pràctica de la natació, durant els períodes estivals de les anualitats 2019, 2020, 2021 i 2022.
Adjudicada Data de publicació: 18/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 116.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 103.600,00 €
L'objecte del present contracte és el subministrament, transport, muntatge, desmuntatge, supervisió i manteniment d'una carpa per la Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals que es celebra a Tàrrega durant tres dies a principis del mes de desembre. Les característiques de la carpa són les que s'estableixen al plec de prescripcions tècniques.
Adjudicada Data de publicació: 18/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 93.793,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 82.764,38 €
L'objecte del present contracte és la pavimentació asfàltica de les següents vies urbanes de Tàrrega: ¿ Actuació I. Carrers que presenten defectes superficials en la capa de rodadura. Els carrers afectats són: c/Poeta N'assam, c/ Bombers, c/ Escoles i plaça del Carme. ¿ Actuació II. Àmbit d'actuació és l'Avinguda Tarradelles. ¿ Actuació III. Àmbit d'actuació la Rotonda de Sant Martí. Els treballs a efectuar en cada una de les actuacions estan previstos a l'apartat 3 del plec de prescripcions t... [+]
Adjudicada Data de publicació: 18/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 38.762,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 32.947,00 €
: L'objecte del present contracte és el subministrament, transport i instal·lació del següent mobiliari urbà per a la Plaça Major de Tàrrega, tenint en compte que les característiques de cada tipus d'element estan previstes tant a la Memòria com al plec de prescripcions tècniques: - 7 Unitats Banc circular tipus Bloop R de Magourban o equivalent amb seient de fusta. - 6 Unitats Banc circular tipus Bloop R de Magourban o equivalent amb seient i respatller de fusta. - 2 Unitats Banc rectancular... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 17/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 15/04/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 62.400,00 €
Concretament les tasques a realitzar seran les següents: 1. Efectuar repartiments un mínim de dos cops per setmana, i s'hi s'augmenten les famílies beneficiàries, s'incrementarà el nombre de dies segons les necessitats del servei. Per tant, per efectuar aquesta tasca es necessita un mínim de 10 voluntaris per la preparació i repartiment, i sempre amb la presència d'un onzè voluntari que serà el responsable de magatzem. 2. Recollir productes a centres col·laboradors de manera periòdica o puntu... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 12/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 23/04/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 11.962,36 €
Obres necessàries per poder executar el vial del tram de carrer entre el recinte de les piscines municipals i la carretera C-14 de Tàrrega a Artesa.
Anunci en avaluació Data de publicació: 12/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 23/04/19 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 8.000,00 €
Subministrament de les pilones automàtiques per a l'accés a la Plaça Major, amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i que són objecte del subministrament, es descriuen a continuació: - 2 uts Pilona automàtica hidràulica - 1 ut Central electro-hidràulica - 1 ut Quadre de control elèctric de 600x600x300 mm (LAP) - 2 uts Corones de leds d'alta intensitat - 1 ut Receptor exterior de ràdio amb capacitat de 400 usuaris, amb sistema de codis variables - 35 uts Emissor de ràdio... [+]
Adjudicada Data de publicació: 11/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.198,79 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.195,00 €
Reparació de forats i rejuntat de paret de pedra exterior, paviment de formigó, subministrament i col.locació de porta i envernissat.
Anunci en avaluació Data de publicació: 10/04/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 23/04/19 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 1.592,22 €
Consisteix en la col·locació de: - 50 pilones metàl·liques de 10 cm de diàmetre al carrer del Segle XX. - 25 pilones metàl·liques de 10 cm de diàmetre al carrer de La Solana. Les pilones aniran encastades en el paviment existent, realitzant un forat d'uns 15 cm de profunditat i collades amb morter
Anunci en avaluació Data de publicació: 29/03/19 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 10/04/19 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 4.500,00 €
8 UTS Jardinera Quadrada (plaça Major): - Dimensions: L 800 mm A 800 mm H 500 mm - Fixació: Simplement recolzat. - Materials: Xapa d'acer al carboni St-37 de 5 mm. - Característiques: Sistema de drenatge incorporat i desguàs inferior. - Acabat: Emprimació epoxi i dues capes de pintura "oxiron" color negre forja. 5 UTS Jardinera Rectangular (carrer Segle XX): - Dimensions: L 1000 mm A 425 mm H 520 mm - Fixació: Simplement recolzat. - Materials: Xapa d'acer al carboni St-37 de 5 mm. - Característi... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya