Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 119)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 26/05/20 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 5.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 5.256,00 €
1.- L'objecte és l'atorgament de la llicència d'ús privatiu consistent en l'ocupació directa i temporal i posterior explotació dels següents béns de domini públic: ¿ L'establiment de restauració de l'Espai Mercat de Tàrrega. ¿ La plaça de les Nacions o emplaçament on s'organitzi un acte que requereixi el muntatge d'una barra. 2.- Els actes que permetran l'ocupació i posterior explotació dels béns de domini públic esmentats anteriorment dedicats a establiments de restauració són els següents... [+]
Adjudicada Data de publicació: 22/05/20 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 152.537,59 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 122.721,04 €
L'àmbit d'intervenció compren actuar en tres sectors ben diferenciats: Rehabilitació de la coberta del Cimbori i façanes associades. Reparació estructural i constructiva. Impermeabilització. Recol ·locació de teules i reforç puntual de bigues i jàsseres de fusta degradades de les cobertes, i millora de la recollida d'aigües pluvials de les cobertes del conjunt construït. Eliminació de la vegetació arrelada a les façanes del campanar.
Resolta Data de publicació: 21/05/20 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 154.864,61 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 149.908,94 €
L'objecte del present plec és la urbanització del carrer Jacint Verdaguer i avinguda Generalitat de Tàrrega. La urbanització contempla: - La demolició dels paviments existents. - La retirada dels elements de mobiliari urbà que es troben en l'àmbit de les obres. - La implantació de la xarxa de recollida d'aigües pluvials. - La pavimentació de calçades i voreres. - La reposició dels elements de mobiliari que es van retirar en el procés de preparació i enderroc del paviment actual. El detall de le... [+]
Resolta Data de publicació: 21/05/20 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.636,69 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 24.386,69 €
subministrament i instal·lació dels punts d'accés necessaris, el seu manteniment i connexió a Internet d'alta capacitat, en l'àmbit del projecte WIFI4EU.
Resolta Esmenat en data: 12/05/20 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 116.000,00 €
Subministrament, transport, muntatge,desmuntatge, supervisió i manteniment d'una carpa per la Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals que es celebra a Tàrrega durant tres dies a principis del mes de desembre
Anunci en avaluació Esmenat en data: 07/05/20 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 08/05/20 11:30 • Pressupost de licitació (sense IVA): 63.729,58 €
L'objecte de l'obra té una longitud de 704 metres on s'hi realitzarà les següents actuacions: ¿ Delimitar l'actuació entre el PK 0+000 i el PK 0+704. ¿ Rehabilitar i pavimentar el ferm del camí existent aprofitant la plataforma construïda i mantenint el traçat existent. ¿ Assegurar el correcte drenatge superficial del camí. ¿ Habilitar una amplada de calçada de 5,00 metres.
Agregada Data de publicació: 07/05/20 • Ajuntament de Tàrrega
Contracte d'adhesió a l'Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i demultifunció en les modalitats de compra iarrendament amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Adjudicada Data de publicació: 07/05/20 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 66.340,10 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 32.168,49 €
L'objecte del contracte es divideix en els següents LOTS: Lot 1: Subministrament de combustible d'automoció, transport i subministrament a dipòsit. Subministrament directe de combustible destinat als vehicles, la identificació dels quals s'adjunta com annex 1. Transport i subministrament de Gasoil A destinat al dipòsit del magatzem de la Brigada municipal de 2.000 litres. Els productes a subministrar són: TIPUS DE COMBUSTIBLE Gasoil d'automoció (classe A) Gasolina sense plom 95º octa... [+]
Agregada Data de publicació: 21/04/20 • Ajuntament de Tàrrega
Contractes menors gener-març 2020
Adjudicada Data de publicació: 14/04/20 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 378.909,60 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 378.741,60 €
L'objecte del contracte es divideix en tre lots: ¿ LOT 1: Arrendament d'un local cèntric a Tàrrega destinat a la formació de joves del centre de formació La Solana. ¿ LOT 2: Arrendament d'una nau industrial a Tàrrega destinada al dipòsit de vehicles i a magatzem per a la brigada municipal. ¿ LOT 3: Arrendament d'un magatzem a Riudovelles destinat a espai polivalent.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya