Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 193)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 05/08/22 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 22/08/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 21.076,36 €
L'objecte de la licitació és l'atorgament de la concessió demanial de l'ús privatiu del local destinat a restauració, concretament a bar-restaurant, dins el recinte del camp de futbol Joan Capdevila Méndez de Tàrrega ubicat a l'Av. Verge de Montserrat, s/n. Referència cadastral 5722125CG4152S0001SK
Resolta Data de publicació: 05/08/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 22.458,42 €
L'objecte de la licitació és l'atorgament de la concessió demanial de l'ús privatiu del local destinat a restauració, concretament a bar-restaurant, dins el recinte del camp de futbol Joan Capdevila Méndez de Tàrrega ubicat a l'Av. Verge de Montserrat, s/n. Referència cadastral 5722125CG4152S0001SK.
Anunci en termini Data de publicació: 05/08/22 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 25/08/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 14.798,44 €
L'objecte del present contracte és el subministrament de material d'oficina i paper d'impressió. o El material d'oficina a subministrar serà l'estàndard previst al quadre de la clàusula 3.1. No obstant això, si l'Ajuntament necessités algun material no inclòs en aquest quadre, podrà escollir-lo del catàleg que presenti el licitador. o El paper d'impressió a subministrar s'adequarà a les característiques previstes a l'annex1. Els destinataris d'aquests materials seran l'Ajuntament, a la plaça M... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 02/08/22 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 30.943,48 €
L'objecte és la contractació dels serveis d'una gestoria per a la realització de tràmits de gestió de les Associacions de Tàrrega que hagin rebut una subvenció municipal directa i nominativa. a) Donar suport, assessorament, atendre a les associacions, endreçar documentació (...) per tramitar davant de l'Ajuntament la documentació relativa a la justificació de les subvencions, així com de les esmenes de documentació que es poguessin produir, incloses les actuacions que corresponguin en els expedi... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 29/07/22 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 18/08/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 3.700,00 €
L'objecte és l'atorgament de la llicència d'ús privatiu consistent en l'ocupació directa i temporal i posterior explotació dels següents béns de domini públic: ¿ L'establiment de restauració de l'Espai Mercat de Tàrrega. ¿ La plaça de les Nacions o emplaçament on l'Ajuntament organitzi un acte que requereixi el muntatge d'una barra. 2.- Els actes que permetran l'ocupació i posterior explotació dels béns de domini públic esmentats anteriorment dedicats a establiments de restauració són els segü... [+]
Agregada Data de publicació: 22/07/22 • Ajuntament de Tàrrega
Adhesió Acord Marc 2ª pròrroga auditories
Adjudicada Data de publicació: 22/07/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 15.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 13.400,00 €
Els serveis que són oblecte de col.laboració estan inclosos en els següents lots: ¿ Identificació del lot a contractar: Lot 1 Descripció del servei: Sublot 1.3: Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de comptes i en les d'auditoria de compliment de la legalitat, de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Lleida). - Sublot 1.3.1: Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de comptes de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Lleida). - Sublot 1.3.2: Servei de col·laboraci... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 22/07/22 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 11/08/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 30.085,74 €
L'objecte del contracte es substituir la cullera i polispast actual per una cullera bivalva i polispast nous. Els elements retirats es gestionaran com a residus. Al acabar el canvi dels equips es pintarà tota l'estructura perquè tot el conjunt tingui el mateix aspecte. La biga de suport de la cullera bivalva s'allargarà 50 cm per poder dipositar els sòlids al centre del contenidor de 5 m3.
Resolta Data de publicació: 21/07/22 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 63.636,02 €
L'objecte del contracte és el conjunt d'actuacions per refer la coberta a tres aigües que cobreix l'absis de la Parròquia Santa Maria de l'Alba. La superfície de la coberta es d`uns 104 m2. Les actuacions que es proposen tenen com a finalitat: ¿ Impermeabilitzar l`absis, de les aigües de la coberta i de l`aiguafons lateral del campanar. ¿ Canviar tot el conjunt de corretges i llates. ¿ Substituir les plaques d'onduline. ¿ Millorar tots els encontres de la coberta amb el murs de fàbrica. ¿ Afe... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 19/07/22 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 01/08/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 7.248,71 €
Instal.lacions corresponents a la modificació de les canonades de buidat del biològic 2 i 3 de la depuradora de Tàrrega
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya