Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 145)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 09/04/21 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 111.848,04 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 96.033,60 €
contractació dels següents serveis a prestar al Museu Comarcal de l'Urgell, al Museu Trepat i a la Sala Marsà. ¿ El control de les sales d'exposicions (permanents i temporals). ¿ El control dels visitants i demés persones que es trobin en les instal·lacions. ¿ La custodia i comprovació, si s'escau, del bon estat i funcionament de les instal·lacions. ¿ Les tasques de recepció, comprovació de visitants i orientació dels mateixos. ¿ Control d'entrades, documents o carnets privats. ¿ Atenció telef... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 09/04/21 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 26/04/21 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 90.040,00 €
L'objecte del present contracte és la prestació del servei d'assessorament i emissió d'informes relacionats amb llicències ambientals i d'activitats. Les prestacions objecte del contracte es duran a terme de conformitat amb allò establert en aquest Plec de clàusules administraves particulars i al Plec de prescripcions tècniques.
Agregada Data de publicació: 07/04/21 • Ajuntament de Tàrrega
Contracte menors 1r trimestre 2021
Resolta Data de publicació: 29/03/21 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 80.395,23 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 68.350,00 €
ejecución de las obras correspondientes al Proyecto ejecutivo de conservación de los Torreones de la fortificación de Sant Eloi. Las intervenciones a realizar son: 1. Colocación de andamio perimetral. 2. Limpieza exterior de vegetación. 3. Retirada de los elementos de construcción moderna, del forjado o cubierta, escaleras de acceso a la cubierta y de la barandilla perimetral de piedra. 4. Limpieza de los escombros del interior del torreón. 5. Consolidación y restauración de los muros portan... [+]
Resolta Data de publicació: 29/03/21 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 33.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 33.000,00 €
L'objecte del contracte és la dinamització dels tallers educatius 2020-2021 en el marc del pla educatiu d'entorn, el qual inclou l'execució dels següents tallers: ¿ TALLERS DIVERSIFICATS DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU ALS CENTRES DE PRIMÀRIA (9 TALLERS ¿ 100 h/taller ) ¿ TALLERS DIVERSIFICATS DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA (15 TALLERS ¿ 100h/taller ) Aquests tallers són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, orientada a acompanyar els infants i joves en l... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 24/03/21 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 25/03/21 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 70.892,82 €
L'objecte del contracte, la venda per subhasta d'una finca municipal de caràcter patrimonial, la descripció registral de la qual es transcriu a continuació: Urbana: Parcel·la de quatre-cents dotze metres quadrats, com a terreny patrimonial. S'identifica aquesta parcel·la amb la lletra P del Pla especial de la Vessant Nord de Sant Eloi, de la ciutat de Tàrrega. Afronta: al Nord, amb una altra parcel·la segregada de la mateixa finca matriu, destinada a vial prolongació del carrer Roger de Llúria; ... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 12/03/21 • Ajuntament de Tàrrega
Data límit de presentació d'ofertes: 01/04/21 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 363.950,45 €
L'objecte del contracte és el conjunt d'actuacions de rehabilitació amb reparació i reforçament estructural de fonaments i de l'estructura vertical i horitzontal, així com la reparació material i constructiva de les cobertes i terrats de l'edifici residència, original, de la família TREPAT. El recinte industrial de la fàbrica Trepat es composa per dos volums: l'edificació industrial i l'edificació annexa. En aquest projecte l'àmbit d'intervenció és una part de l'edificació annexa, que inclou t... [+]
Resolta Data de publicació: 11/03/21 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 0,00 €
L'objecte d'aquest contracte és el servei de retirada del dipòsit municipal, transport, tractament i posterior gestió de desballestament dels vehicles abandonats i considerats residus urbans dins el terme municipal de Tàrrega, inclosa la seva alienació i tramitació de la corresponent baixa a la Direcció General de Trànsit, atenent les determinacions que s'especifiquen en el present plec de condicions que regulen aquest contracte, el plec de prescripcions tècniques i d'acord el que preveu la norm... [+]
Resolta Data de publicació: 11/03/21 • Ajuntament de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 721.548,40 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 688.552,00 €
L'objecte del present plec és la contractació dels serveis de neteja de les llars d'infants municipals ¿la Pau i el Niu- i dels centres escolars de primària públics de Tàrrega ¿ l'escola Àngel Guimerà, l'escola Jacint Verdaguer i l'escola Maria Mercè Marçal. El propòsit primordial és el de garantir la neteja i desinfecció d'aquests immobles objecte d'aquest Plec de Condicions Tècniques, així com la seva higiene i salubritat, afavorint, la bona qualitat dels serveis i activitats que s'hi desen... [+]
Adjudicada Data de publicació: 04/03/21 • Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Pressupost de licitació (sense IVA): 11.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 11.000,00 €
Contractació del servei de producció i organització d'esdeveniments per a professionals de les arts escèniques
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya