Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 513)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 23/01/20 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.558.085,24 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.558.085,24 €
L'objecte del contracte és el subministrament d'energia elèctrica en el marc de l'adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l'Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU
Pressupost de licitació (sense IVA): 932.400,00 €
Obres d'ampliació de la nau del fossat, redacció del projecte executiu i subministrament i muntatge de dos ponts grua i d'una compactadora de residus urbans de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
Resolta Data de publicació: 21/01/20 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 20.500,00 €
L'ajuntament de Girona disposa de diversos sistemes d'informació considerats crítics, que cal que estiguin funcionant de forma ininterrompuda i pels quals cal disposar de sistemes de recuperació per casos de desastres importants ocorreguts sobre els sistemes de producció. El servei de sistemes i tecnologies de la informació ha dissenyat diversos plans de recuperació. Entre d'ells, es disposa d'un sistema de recuperació per l'entorn de virtualització de servidors per la recuperació de 50 servido... [+]
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.425,00 €
Servei de control de plagues
Anunci en termini Data de publicació: 20/01/20 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 04/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 83.956,00 €
El contracte té per objecte els serveis financers d'assegurances que cobreixin la circulació de la flota de vehicles de l'Ajuntament de Girona, composada pels vehicles que es relacionen a l'annex I del Plec de Prescripcions Tècniques.
Anunci en termini Data de publicació: 20/01/20 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 04/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 65.110,71 €
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei d'hostes / hostesses amb motiu de la celebració de la mostra floral "Girona, Temps de Flors" 2020.
Anunci en termini Data de publicació: 20/01/20 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 04/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 46.000,00 €
És objecte d'aquesta contractació, la representació de les òperes "La Traviata" i "Macbeth", per portar-les a terme els dies 13 de març i 15 de maig de 2020 respectivament, al Teatre Municipal, en el marc de la seva programació estable per a l'any 2020.
Pressupost de licitació (sense IVA): 4.717,30 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.950,00 €
Serveis de revisió/calibratge d'equips per poder realitzar l'activitat analítica en el laboratori de TRARGISA
Anunci en termini Data de publicació: 16/01/20 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 27/01/20 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 27.000,00 €
Subministrament de programari per autenticació multifactorial, així com els serveis d'instal·lació, configuració i manteniment associats
Anunci en termini Data de publicació: 15/01/20 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 29/01/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 25.206,33 €
L'objecte del contracte és la prestació del servei de disseny, organització i producció d'un simposi internacional i de sessions d'intercanvi d'experiències sobre gestió de públics de la cultura en el marc de l'actuació de Creació i captació de públics del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya