Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 453)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 14/10/19 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 60.228,63 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 55.830,00 €
L'objecte del contracte és el subministrament i la instal·lació d'armariets guarda-roba dels vestidors de la Policia Municipal de Girona, al carrer de Bernat Bacià, número 4, 17001 Girona, segons el previst al Plec de Prescripcions Tècniques.
Resolta Esmenat en data: 14/10/19 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 689.420,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 363.854,00 €
El contracte té per objecte la prestació del servei de menjador escolar a les escoles bressol municipals de Girona, d'acord amb les característiques que s'indiquen en el Plec de prescripcions tècniques. Atenent a les característiques particulars de cada escola bressol i amb l'objectiu de garantir el millor servei als infants, es divideix l'objecte del contracte en dos lots diferenciats. Aquests són: - LOT 1. Servei de menjador escolar per a les escoles bressol "Baldufa", "L'Olivera" i " La De... [+]
Anunci en termini Esmenat en data: 10/10/19 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 23/10/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 525.006,50 €
Aquest contracte té per objecte el servei de manteniment de les cobertes i altres sistemes de drenatge pluvial en els equipaments municipals de l'Ajuntament de Girona, així com del subministrament del material necessari per dur-ne a terme el manteniment correctiu. Conté les següents prestacions: - Manteniment preventiu: Aquest manteniment consistirà principalment en la neteja periòdica de les cobertes, patis o terrasses, i altres sistemes de drenatge pluvial, explicats en detall en el punt 6.1 ... [+]
Resolta Data de publicació: 10/10/19 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 20.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 19.500,00 €
Contractació d'una plataforma de vot electrònic per consultar a la ciutadania sobre els Pressupostos Participats dels Barris 2019
Resolta Data de publicació: 10/10/19 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 9.256,20 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 7.136,00 €
L'objecte del contracte és el servei d'impressió i ensobrament de credencials de vot amb motiu dels Pressupostos Participats dels Barris 2019
Anunci en termini Data de publicació: 09/10/19 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 23/10/19 23:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 16.000,00 €
contractació mixta del servei d'embalatge, transport i desembalatge d'obres d'art, objectes i documents del Museu d'Història de Girona, i del subministrament de material per a la seva protecció i conservació preventiva durant el trasllat.
Anunci en termini Data de publicació: 09/10/19 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 23/10/19 00:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 9.067,64 €
contractació mixta del servei de manteniment del circuit tancat de TV i del sistema de videogravació del Museu d'Història de Girona, així com el subministrament dels recanvis de manteniment i la substitució d'equipament irreparable i/o obsolet.
Resolta Data de publicació: 08/10/19 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 24.000,00 €
Aquest contracte té com a objecte el subministrament del material per al manteniment de vehicles que consta a l'Annex I (Llista de materials) del plec de prescripcions tècniques, així com d'altres materials de la mateixa naturalesa que els descrits a l'esmentat annex, per a les brigades municipals de l'àrea de Mobilitat i Via Pública, la unitat de retirada de vehicles de la via pública i el servei estacionament amb horari limitat de l'Ajuntament de Girona.
Resolta Data de publicació: 08/10/19 • Ajuntament de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 23.050,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 23.050,00 €
L'objecte del contracte és el subministrament de material de lampisteria a les brigades municipals de la l'àrea de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona que consta a l'Annex I (Llista de materials de lampisteria) del plec de prescripcions tècniques i aquells altres de la mateixa naturalesa que els descrits a l'esmentat annex.
Anunci en termini Data de publicació: 08/10/19 • Ajuntament de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 22/10/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 29.500,00 €
- subministrament de llicències de suport de tecnologies Citrix - serveis de suport en tecnologies Citrix
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya