Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 287)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 22/06/18 • Ajuntament de Granollers
Data límit de presentació d'ofertes: 13/07/18 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 128.776,61 €
Constitueix l'objecte contractual l'execució de les obres del projecte d'ampliació de les voreres del carrer Corró entre el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer l'aprovació inicial del qual es va fer per Junta de Govern Local de 22 de maig de 2018 , i per tant resta condicionat a l'aprovació definitiva.
Anunci en termini Data de publicació: 22/06/18 • Ajuntament de Granollers
Data límit de presentació d'ofertes: 13/07/18 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 148.605,43 €
Constitueix l'objecte contractual l'execució de les obres del projecte d'urbanització del passatge Xile (obra 04/18) aprovat per la Junta de Govern Local el dia 20 de març de 2018.
Adjudicada Data de publicació: 20/06/18 • Ajuntament de Granollers
Pressupost de licitació (sense IVA): 140.425,34 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 134.033,84 €
Constitueix l'objecte contractual l'execució de les obres del projecte d'obres d'ampliació i reforma del taller de mecanització de l'Escola Municipal del Treball (obra núm.02/18) aprovat per la Junta de Govern Local el dia 06 de març 2018.
Adjudicada Data de publicació: 19/06/18 • Granollers Escena, S.L.
Pressupost de licitació (sense IVA): 46.401,33 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 50.148,00 €
Arrendament de la nau situada al carrer Ponent 58-60 de Granollers, apte per a la instal.lació de l'activitat dedicada a activitats escèniques, música, teatre i dansa i ubicat en un entorn urbà i amb la finalitat de destinar-lo a sala de teatre
Anunci en termini Data de publicació: 19/06/18 • Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL
Data límit de presentació d'ofertes: 04/07/18 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 86.334,51 €
Prestació del servei de neteja d'equipaments adscrits a la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., que comportarà la següent prestació: 1. Neteja general ordinària i a fons, de dilluns a dissabte. 2. Neteges extraordinàries sota demanda per cobrir necessitats especials, segons comanda expressa.
Anunci en termini Data de publicació: 18/06/18 • Patronat del Museu de Granollers
Data límit de presentació d'ofertes: 03/07/18 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 15.000,00 €
Prestació del servei de suport tècnic PEL Grup de Recerca Emergent Biodiversitat i Bioindicadors i (BiBIO) per al Museu de Ciències Naturals de Granollers, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques que el regula.
Resolta Data de publicació: 18/06/18 • Ajuntament de Granollers
Pressupost de licitació (sense IVA): 25.038,40 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 25.038,40 €
La Unitat Operativa de Serveis de l'Ajuntament de Granollers té la necessitat d'adquirir un vehicle elèctric, d'acord amb l'informe tècnic emès i aquesta necessitat s'adequa al vehicle NISSAN NV200E que està adjudicat dins d'aquest Acord Marc (2016.02)
Resolta Data de publicació: 15/06/18 • Granollers Escena, S.L.
Pressupost de licitació (sense IVA): 46.432,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 73.360,00 €
La prestació té com a objectiu realitzar la prestació per part de l'empresa adjudicatària del Servei d'impressió i enquadernació de la publicació del llibret d'escena gran que es fa dos vegades l'any, incloent, si es requereix, el servei de maquetació i actualitzacions.
Anunci en termini Data de publicació: 08/06/18 • Ajuntament de Granollers
Data límit de presentació d'ofertes: 25/06/18 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 79.555,70 €
Subministrament de carburant per les calderes de calefacció i els grups electrògens de l'Ajuntament de Granollers i el Consorci administratiu Centre d'Educació Especial Montserrat Montero amb mesures medioambientals, amb el següent desglòs per lots: - Lot 1: Gasoil tipus C o equivalents que puguin aparèixer al mercat. La determinació del preu és per preus unitaris, referits al preu per litre del gasoil. El preu del litre s'ha calculat amb un preu mig aproximat de 0,88 ? (IVA inclòs) per les di... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 08/06/18 • Ajuntament de Granollers
Data límit de presentació d'ofertes: 25/06/18 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 89.563,92 €
Prestació del servei pel manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites relacionades a la clàusula 1 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons detall a continuació indicat: Prestació 1 (P1): Manteniment preventiu (modalitat semirisc) que inclou les revisions dels aparells elevadors amb la periodicitat establerta segons estableix la normativa, les inspeccions periòdiques amb periodicitat cada 2 anys, els serveis de rescat permane... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya